Zuidoost
Project

Zichtbaar en herkenbaar

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio’, dat is de kern van het project Zichtbaar en herkenbaar. Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ontdekdezorg-campagne ontwikkelen we een profileringplan met gezamenlijke communicatiemiddelen en acties.

Met dit plan willen we de zorgregio neerzetten als beweeglijk, innovatief, aantrekkelijk voor bestaande werknemers (behoud) en voor toekomstige werknemers (instroom), waarbij rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen op de arbeidsmarkt, doorstroom etc.).

Gerealiseerd

Aansluiting als regio bij de vele landelijke en Brabantbrede Ontdekdezorg-activiteiten, zoals kansenmarkten, workshops en webinars, Meet & Greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen. Een voorbeeld specifiek voor de regio is de campagne in Groot Eindhoven.

Na de herijkingsbijeenkomst op 24 mei 2022 is in november een eerste opzet van het plan van aanpak geschreven voor de doorontwikkeling van dit project in 2023.

Het eerste concept van het plan van aanpak is besproken met diverse betrokkenen, onder wie leden van het HAZ-overleg, communicatiespecialisten en vertegenwoordigers van het Ontdekdezorg Contactpunt.

Besloten is het project verder Brabantbreed vorm te geven.

We hebben het project samengevat op een zogenoemde praatplaat.

De Brabantbrede arbeidsmarktcampagne 'Ontdek de zorg. Zoals we dat in Brabant doen' is gestart op 24 oktober 2023, met de lancering van de campagnesite, een socialmediacampagne en vier regionale Meet & Greets.

Praatplaat

Praatplaat Zichtbaar en Herkenbaar

Projectgroep

Een Brabantbrede projectgroep gaat zorgdragen voor de eerste uitwerking van het plan van aanpak. Voor de invulling van de coleur locale worden de HAZ en het contactpersonenoverleg van het Ontdekdezorg Contactpunt geconsulteerd.

Contactpersoon

Marlous van Os, m.vanos@transvorm.org