Zuidoost
Project

Zichtbaar en herkenbaar

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio’, dat is de kern van het project Zichtbaar en herkenbaar. Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. campagne ontwikkelen we een profileringplan met gezamenlijke communicatiemiddelen en acties.

Met dit plan willen we de zorgregio neerzetten als beweeglijk, innovatief, aantrekkelijk voor bestaande werknemers (behoud) en voor toekomstige werknemers (instroom), waarbij rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen op de arbeidsmarkt, doorstroom etc.).

Gerealiseerd

Aansluiting als regio bij de vele landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. activiteiten, zoals kansenmarkten, workshops en webinars, meet & greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen. Een voorbeeld specifiek voor de regio is de campagne in Groot Eindhoven.

Na de herijkingsbijeenkomst op 24 mei 2022 is in november een eerste opzet van het plan van aanpak geschreven voor de doorontwikkeling van dit project in 2023.

Het eerste concept van het plan van aanpak is besproken met diverse betrokkenen, onder wie leden van het HAZ-overleg, communicatiespecialisten en vertegenwoordigers van het Ik Zorg. Contactpunt.

Besloten is het project verder Brabantbreed vorm te geven.

We hebben het project samengevat op een zogenoemde praatplaat.

Praatplaat

Praatplaat Zichtbaar en Herkenbaar

Vooruitblik

  • We ontwikkelen een Brabantbrede imagocampagne, waarin de verhalen van zorgprofessionals en hun werkgevers in de regio’s centraal staan.
  • De campagne sluit aan op de huisstijl van de ontdekdezorg-campagne en bestaat uit online en offline acties en middelen.
  • De campagne dient als kapstok voor diverse projecten gericht op specifieke doelgroepen en doelen.
  • Alle call to actions leiden toe naar het huidige Ik Zorg. Contactpunt.
  • Parallel aan bovenstaande ontwikkelen we een interne campagne voor de aangesloten organisaties, gericht op betrokkenheid, draagvlak en activatie.

Projectgroep

Een brabantbrede projectgroep gaat zorgdragen voor de eerste uitwerking van het plan van aanpak. Voor de invulling van de coleur locale worden de HAZ en het contactpersonenoverleg van het Ik Zorg. Contactpunt geconsulteerd.

Contactpersoon

Marlous van Os, m.vanos@transvorm.org