Zuidoost
Project

Regionale ZZP Pool: FAIR Brabant

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

De zorgvraag gaat de komende jaren sterk groeien terwijl we nu al personele problemen voelen. Veel organisaties zetten daarom bureaus en bemiddelaars in, in de hoop te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag. Dit kost veel geld en komt de kwaliteit en stabiliteit van zorg veelal niet ten goede. Door het oprichten van een regionale ZZP Pool blijft zorggeld in de zorg en nemen de kwaliteit en stabiliteit van zorg voor de cliënt toe.

De samenwerkende zorginstellingen in Zuidoost-Brabant hebben in eigen beheer een coöperatie opgezet met een centraal, fysiek servicebureau. Dit bureau - genaamd FAIR Brabant - is gevestigd in Microlab te Eindhoven.

Bij FAIR Brabant kan elke deelnemende organisatie haar diensten uitzetten en iedere aangesloten zzp’er de diensten van de verschillende zorgorganisaties kiezen. De matching gebeurt op basis van tarieven en kwalificaties. Bij een match kan de zzp'er haar/zijn diensten bij de desbetreffende zorgorganisatie terugvinden in de FAIR-app.

Ook Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties die gevestigd zijn buiten de regio Zuidoost-Brabant kunnen gebruik maken van de dienstverlening van FAIR Brabant.

Gerealiseerd

Transvorm was in de beginfase betrokken bij de uitwerking van de businesscase van FAIR Brabant. We zijn trots dat we een bijdrage mochten leveren aan dit innovatieve platform voor flexibele inzet in de sector zorg en welzijn.

FAIR Brabant staat inmiddels op eigen benen: minister Conny Helder voor Langdurige Zorg opende op maandag 24 april het kantoor van FAIR Brabant in Eindhoven. De regionale ZZP Pool voor zorg en welzijn in Zuidoost-Brabant is daarmee officieel van start gegaan.

Na zeven maanden zijn er 25 zorgorganisatie in de regio Zuidoost-Brabant en 300 zzp'ers aangesloten bij FAIR.

Benoeming koplopersschap 2023/2024. Lees ook het artikel over FAIR op de website van het Actie Leer Netwerk.

Landelijk interesse voor het concept FAIR.

Voor meer informatie: www.fair-brabant.nl

Vooruitblik

FAIR heeft een aantal doelen beschreven waar ze aan werken de komende tijd. Eind 2024:

  • Zetten minimaal 25 zorgorganisaties hun diensten uit via FAIR;
  • Werken minimaal 200 ZZP’ers minimaal iedere maand een aantal diensten via FAIR;
  • Hebben minimaal 10 ZZP’ers van FAIR de overstap gemaakt naar loondienst bij een aangesloten zorgorganisatie;
  • Zijn er minimaal 10 organisaties lid geworden van de coöperatie;
  • Zijn de aanloopkosten terugverdiend en heeft de coöperatie een positief financieel resultaat.

Voor meer informatie

neem contact op met Tim Bertens, tim@fair-brabant.nl