Zuidoost
Project

Regionale ZZP Pool: Fair Brabant

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

De zorgvraag gaat de komende jaren sterk groeien terwijl we nu al personele problemen voelen. Veel organisaties zetten daarom bureaus en bemiddelaars in, in de hoop te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag. Dit kost veel geld en komt de kwaliteit en stabiliteit van zorg veelal niet ten goede. Door het oprichten van een regionale ZZP Pool blijft zorggeld in de zorg en nemen de kwaliteit en stabiliteit van zorg voor de cliënt toe.

De samenwerkende zorginstellingen in Zuidoost-Brabant zetten in eigen beheer een coöperatie op met een centraal, fysiek servicebureau. Dit bureau - genaamd Fair Brabant - is gevestigd in Microlab te Eindhoven. Bij Fair kan elke deelnemende organisatie haar diensten uitzetten en iedere aangesloten zzp’er de diensten van de verschillende zorgorganisaties kiezen. De matching gebeurt op basis van tarieven en kwalificaties.

De uitgangspunten bij het opzetten van het servicebureau zijn een gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning en persoonlijke hulp en aandacht.

Gerealiseerd

In afstemming met de BAZ is een business case uitgewerkt. Op basis van de resultaten hiervan is besloten tot het oprichten van een coöperatie. Op 23 november informeerden we ruim zestig bestuurders en HRM-managers uit de regio over deze ontwikkelingen. Zij zijn gevraagd medio december te laten weten of hun organisaties willen deelnemen aan de ZZP Pool.

We maakten een animatievideo over de Regionale ZZP Pool.

Begin 2023 hadden zich al meer dan twintig organisaties (sectorbreed) in Zuidoost-Brabant aangemeld als afnemer bij FAIR. Bij al deze organisaties zijn Jeroen Swanen, bestuurder FAIR Brabant en Roxan Remmers, interim directeur FAIR Brabant op de koffie geweest om uitleg te geven over het servicebureau.

De systemen zijn bijna af, de marketingcampagne gaat de lucht in en vanaf half maart staat de website online. De eerste aflevering van FAIR de serie is gedeeld via de website en social media-kanalen. In vier afleveringen wordt uitgelegd hoe FAIR ontstaan is, wat FAIR is, waarom FAIR nodig is en hoe FAIR is ontwikkeld en opgezet.

Voor meer informatie: https://www.fair-brabant.nl

Vooruitblik

1 april 2023 starten de recruiters bij FAIR. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan de systemen en andere voorbereidingen die nodig zijn. FAIR Brabant gaat 1 mei 2023 live!

Projectgroep

  • Vitalis
  • Archipel
  • Transvorm

Projectleider

Roxan Remmers, roxan@fair-brabant.nl