Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites van Transvorm:

Transvorm respecteert jouw privacy, erkent de behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de manier waarop wij gegevens verwerken.
Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van jouw gebruik op onze websites, e-mails en berichten en bij aanmelding voor een dienst of diensten.

Aard en doeleinden van de verwerking

Transvorm registreert gegevens over het gebruik van de bovengenoemde websites. Het gaatbijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik.

De gegevens die worden verzameld gebruiken we om:

  • Je in staat te stellen optimaal gebruik van onze websites te maken.
  • Een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de websites bezoeken.
  • Met jou te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn.
  • Oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren jouw toestemming hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of diensten vragen we je om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • functie
  • optioneel foto
  • optioneel adres

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van derde partijen in Nederland.

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we jouw bericht bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vraag te beantwoorden of aan jouw verzoek te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Transvorm of die van een derde partij in Nederland.

Transvorm beschouwt een adequate beveiliging van jouw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden zo lang als noodzakelijk door Transvorm bewaard.

Inzage en correctie

Op grond van de AVG heb je recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken en eventuele correctie hiervan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop Transvorm jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via info@transvorm.org.

Indien je niet akkoord bent met de manier waarop Transvorm omgaat met jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: Joris Bijvoets van AVG Compleet. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 020 – 2265903.

Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens verwijderen

Wil je dat we jouw gegevens verwijderen, stuur ons dan een verzoek daartoe via info@transvorm.org. Daarnaast vind je onderaan nieuwsbrieven de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wijzigingen

De privacy- en cookieverklaring zijn afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de websites kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via info@transvorm.org.

Stichting Transvorm
Spoorlaan 171 04
5038 CB Tilburg

T 088-1444000
E info@transvorm.org