Ga direct naar inhoud

Samen­werken

Nu de zorg steeds complexer wordt, wordt samenwerken nog belangrijker. Door slim samen te werken en kennis te delen, bereiken we veel meer. Verbeteren we de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. En kunnen we innovaties beter implementeren of opschalen. Bekijk de samenwerkingsprojecten in de regio's: Brabant, Zuidoost, Noordoost, Midden, West

Projecten

Zichtbaar in de zorg

Zichtbaar en herkenbaar

‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio’, dat is de kern van het project Zichtbaar en herkenbaar. Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. campagne ontwikkelen we een profileringplan ... Lees meer
Samen slim

Samen Slim - REACT-EU

Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. Met het traject ‘Samen Slim’ ... Lees meer
ZOHRA projectgroep

ZOHRA - Zorg Onderwijs Herontwerp: Radicaal Anders

De manier waarop de huidige zorg is georganiseerd, is op termijn niet meer houdbaar. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. Willen we ook in de toekomst kwalitatieve zorg blijven ... Lees meer
Health Innovation School - Implementation

Health Innovation School – Implementation (HIS-I)

Innovatie speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de zorgvraag, het verlichten van de werkdruk én het beheersen van de zorgkosten. Health Innovation School – Implementation (HIS-I) biedt kennis, expertise, praktijkvoorbeelden en ... Lees meer
Regionaal werving- en mobiliteitsbureau

Regionaal werving- en mobiliteits­bureau

Uit het landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat in Noord-Brabant 12% van de medewerkers die uitstromen de sector verlaat en 4% de overstap maakt naar ZZP-schap. De grootste reden waarom medewerkers vertrekken is het gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Uit ... Lees meer
behouden zorgprofessionals

Hoe behouden we zorg­professionals (betrokken)?

Het deelproject ‘Behoud/ werkurenberekenaar/ regionaal werkgeverschap’ draait om een campagne die meer inzicht geeft in de behoeften van medewerkers en aanspoort loopbaanregie te pakken. Ook is er een poster met de tekst ‘Weet jij al ... Lees meer

Fysieke netwerken

HR en P&O-managers

Regionaal netwerk HR- en P&O- managers

Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten voor HR-/P&O-managers staan ontmoeten, inspireren en kennis delen centraal. We bespreken ontwikkelingen in de branche zoals beleid, wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen, en hun impact op de ... Lees meer
Mobiliteit

Regionaal netwerk Mobiliteit

In de mobiliteitsnetwerken wordt kennis gedeeld rondom arbeidsmobiliteit, wordt samengewerkt aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en worden kandidaten en vacatures uitgewisseld. Lees meer
Instroom

Regionaal netwerk Instroom

Bij dit regionale netwerk staat de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal. Van aannamebeleid tot de invulling van een specifieke vacature, van wervingscampagne tot selectietool. Lees meer

Activiteiten

Actueel

samenwerken
Blog
28 maart

Samen Slim: samenwerken brengt je verder

De arbeidsmarktkrapte neemt toe en het wordt steeds duidelijker dat deze problemen niet zomaar opgelost kunnen worden. Het dwingt ons om anders te kijken naar hoe we de sector zorg en welzijn organiseren. Maar hoe doe je dat? Door als organisaties je ... Lees meer
toekomstbestendige zorg
Nieuws
9 februari

Aan de slag met de toekomstbestendige arbeidsmarkt

Op woensdag 11 januari was het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) op bezoek in de Brainport regio. Het bezoek is door het ministerie georganiseerd samen met Transvorm, Brainport Development , gemeente Eindhoven en Coöperatie ... Lees meer
Lachende zorgmedewerker
Nieuws
23 januari

Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg

Er is een groeiend personeelstekort in de zorgsector. Veel zorgprofessionals willen de zorg verlaten of doen dat ook echt. Om daar iets aan te doen, hebben meerdere binnen- en buitenlandse projectpartners samengewerkt aan het project “Blijf aan Z, ... Lees meer
Verder met werken in zorg en welzijn