Ga direct naar inhoud

Samen­werken

Nu de zorg steeds complexer wordt, wordt samenwerken nog belangrijker. Door slim samen te werken en kennis te delen, bereiken we veel meer. Verbeteren we de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. En kunnen we innovaties beter implementeren of opschalen. Bekijk de samenwerkingsprojecten in de regio's: Brabant, Zuidoost, Noordoost, Midden, West

Projecten

behouden zorgprofessionals

Hoe behouden we zorg­professionals (betrokken)?

Het deelproject ‘Behoud/ werkurenberekenaar/ regionaal werkgeverschap’ draait om een campagne die meer inzicht geeft in de behoeften van medewerkers en aanspoort loopbaanregie te pakken. Ook is er een poster met de tekst ‘Weet jij al ... Lees meer
Regionaal werving- en mobiliteitsbureau

Regionale loopbaanondersteuning

Uit het landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat in Noord-Brabant 12% van de medewerkers die uitstromen de sector verlaat en 4% de overstap maakt naar ZZP-schap. De grootste reden waarom medewerkers vertrekken is het gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Met ... Lees meer
Health Innovation School - Implementation

Health Innovation School – Implementation (HIS-I)

Innovatie speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de zorgvraag, het verlichten van de werkdruk én het beheersen van de zorgkosten. Health Innovation School – Implementation (HIS-I) biedt kennis, expertise, praktijkvoorbeelden en ... Lees meer
ZOHRA projectgroep

ZOHRA - Zorg Onderwijs Herontwerp: Radicaal Anders

De manier waarop de huidige zorg is georganiseerd, is op termijn niet meer houdbaar. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. Willen we ook in de toekomst kwalitatieve zorg blijven ... Lees meer
Samen slim

Samen Slim - REACT-EU

Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis, Stroomz en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. Met het traject ‘Samen Slim’ zetten we ... Lees meer
Zichtbaar in de zorg

Zichtbaar en herkenbaar

‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio’, dat is de kern van het project Zichtbaar en herkenbaar. Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ontdekdezorg-campagne ontwikkelen we een ... Lees meer

Fysieke netwerken

HR en P&O-managers

Regionaal netwerk HR- en P&O- managers

Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten voor HR-/P&O-managers staan ontmoeten, inspireren en kennis delen centraal. We bespreken ontwikkelingen in de branche zoals beleid, wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen, en hun impact op de ... Lees meer

Regionaal netwerk Mobiliteit

In de mobiliteitsnetwerken wordt kennis gedeeld rondom arbeidsmobiliteit, wordt samengewerkt aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en worden kandidaten en vacatures uitgewisseld. Lees meer
Instroom

Regionaal netwerk Instroom

Bij dit regionale netwerk staat de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal. Van aannamebeleid tot de invulling van een specifieke vacature, van wervingscampagne tot selectietool. Lees meer

Activiteiten

Actueel

Bovenregionale samenwerking binnen huisartsenzorg
Nieuws
24 oktober

Bovenregionale samenwerking binnen de huisartsenzorg

Hoe houden we de huisartsenzorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en bereikbaar? Daarover voerden bestuurders en andere betrokkenen binnen de huisartsenzorg op 10 oktober het gesprek. Lees meer
Witte pionnen tegen een blauwe achtergrond
Nieuws
1 september

Governancestructuur TAZ in beeld

Hoe ziet de governancestructuur van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) eruit? En welke partijen spelen een rol bij de besluitvorming? Dat zie je in de 'Governancestructuur TAZ' . Klik op de i's voor meer informatie over ... Lees meer
Regiobeelden zijn klaar
Nieuws
3 juli

Brabantse regiobeelden zorg en welzijn zijn gereed

De regiobeelden van de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s en het Brabantbrede ROAZ-beeld van de acute zorg zijn klaar. De documenten kun je inzien en downloaden op de website De juiste zorg op de juiste plek . Lees meer
Verder met werken in zorg en welzijn