Ga direct naar inhoud

Samen­werken

Nu de zorg steeds complexer wordt, wordt samenwerken nog belangrijker. Door slim samen te werken en kennis te delen, bereiken we veel meer. Verbeteren we de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. En kunnen we innovaties beter implementeren of opschalen. Bekijk de samenwerkingsprojecten in de regio's: Brabant, Zuidoost, Noordoost, Midden, West

Projecten

behouden zorgprofessionals

Hoe behouden we zorg­professionals (betrokken)?

Het deelproject Loopbaankruispunt.nl draait om een campagne die meer inzicht geeft in de behoeften van medewerkers en aanspoort loopbaanregie te pakken. Er is een poster met de tekst ‘Weet jij al welke stap je neemt?’ die hangt bij de ... Lees meer
Regionaal werving- en mobiliteitsbureau

Regionale loopbaanondersteuning (Blink!)

Uit het landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat in Noord-Brabant 12% van de medewerkers die uitstromen de sector verlaat en 4% de overstap maakt naar ZZP-schap. De grootste reden waarom medewerkers vertrekken is het gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Met ... Lees meer
Health Innovation School - Implementation

Health Innovation School – Implementation (HIS-I)

Innovatie speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de zorgvraag, het verlichten van de werkdruk én het beheersen van de zorgkosten. Health Innovation School – Implementation (HIS-I) biedt kennis, expertise, praktijkvoorbeelden en ... Lees meer
ZOHRA projectgroep

ZOHRA - Zorg Onderwijs Herontwerp: Radicaal Anders

De manier waarop de huidige zorg is georganiseerd, is op termijn niet meer houdbaar. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. Willen we ook in de toekomst kwalitatieve zorg blijven ... Lees meer
Samen slim

Samen Slim - REACT-EU

Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis, Stroomz en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. Met het traject ‘Samen Slim’ zetten we ... Lees meer
Zichtbaar in de zorg

Zichtbaar en herkenbaar

‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio’, dat is de kern van het project Zichtbaar en herkenbaar. Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ontdekdezorg-campagne ontwikkelen we een ... Lees meer

Fysieke netwerken

HR en P&O-managers

Regionaal netwerk HR- en P&O- managers

Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten voor HR-/P&O-managers staan ontmoeten, inspireren en kennis delen centraal. We bespreken ontwikkelingen in de branche zoals beleid, wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen, en hun impact op de ... Lees meer
mobilteit

Regionaal netwerk Mobiliteit

In de mobiliteitsnetwerken wordt kennis gedeeld rondom arbeidsmobiliteit, wordt samengewerkt aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en worden kandidaten en vacatures uitgewisseld. Lees meer
Instroom

Regionaal netwerk Instroom

Bij dit regionale netwerk staat de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal. Van aannamebeleid tot de invulling van een specifieke vacature, van wervingscampagne tot selectietool. Lees meer

Activiteiten

Actueel

Boys' Dag 2024
Nieuws
17 april

Kennismaken met de sector tijdens Boys' Dag

Dit jaar organiseerden scholen en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuidoost-Brabant voor de tweede keer een Boys’ Dag.  Lees meer
Analyse regioplannen en verbinding
Nieuws
16 april

Brabantse regioplannen: een analyse

Eind 2023 zijn de Brabantse regioplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) ingediend. In deze plannen zijn de opgaven uitgewerkt zoals die in de regiobeelden naar voren komen. Met een brede blik op de toekomst van zorg en welzijn. We ... Lees meer
Transvorm jaarverslag 2023
Nieuws
2 april

Publieksjaarverslag 2023

Werken in zorg en welzijn verandert. In 2023 zetten we daarom meer in op nieuwe vormen van regionaal werkgeverschap en veranderkracht. Sinds de tweede helft van 2023 kon de verbinding tussen formele en informele zorg en welzijn rekenen op versterkte ... Lees meer
Lees meer
Verder met werken in zorg en welzijn