Ontwikkellijnen en projecten

Artikelafbeelding

De ambitie van de Sectorale RAAT Zuidoost-Brabant is vertaald in drie ontwikkellijnen en het Ontdekdezorg Contactpunt. De ontwikkellijnen Samen slimmer ontwikkelen, Samen slimmer aantrekken, Samen slimmer organiseren worden uitgewerkt door middel van projecten.

Samen slimmer ontwikkelen

Ondanks de vele inspanningen om medewerkers langdurig te binden, verlaten toch behoorlijk veel medewerkers onze sector. Op basis van de uitstroomredenen pakken we gezamenlijk het thema ‘Een leven lang ontwikkelen’ op. Binnen Samen slimmer ontwikkelen, werken we aan projecten die het voor medewerkers mogelijk maken om zich te ontwikkelen in een richting die past bij hun persoonlijkheid, welzijn en passie. Zo behouden we meer medewerkers in zorg en welzijn voor de sector.

Samen slimmer aantrekken

We staan voor de uitdaging om potentiële medewerkers te bereiken en te enthousiasmeren en door te leiden naar opleidingen, stages en banen. Samen slimmer aantrekken heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten kiezen voor werken in zorg en welzijn. Gezamenlijk positioneren we de regio met een pakkende en enthousiasmerende boodschap als beweeglijk, innovatief en aantrekkelijk voor bestaande en toekomstige werknemers.

De uitdaging is ook om die instromers goed te introduceren en in te bedden in het werkveld. Dit doen we door de inzet van het Ontdekdezorg Contactpunt, met activiteiten zoals kansenmarkten, workshops, webinars, meet & greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen.

Een goede, structurele en gezamenlijke organisatie is het centrale punt van Samen slimmer aantrekken. Met wie gaan we (intra- en intersectorale) allianties aan? Hoe maken we slim gebruik van de regio? Welke nieuwe en innovatieve ontwikkelingen kunnen hierbij ondersteunen? Hoe organiseren we de instroom in de sector zo dat het minimale druk op de werkvloer geeft?

Samen slimmer organiseren

De toekomstscenario’s van zorg en welzijn tonen de noodzaak van een andere manier van organiseren. Maar hoe doen we dat? En hoe denken we ruimer dan de eigen organisatie?

Een gedeeld werkgeverschap beoogt medewerkers in de sector te behouden ‘voor het leven’. Dat bereiken we door medewerkers meer uren, flexibiliteit en regie over het eigen rooster te bieden. Ook op maat gemaakte ontwikkel- en opleidingstrajecten helpen daarbij.

Het plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren beschrijft hoe we door middel van sectoraal werkgeverschap gezamenlijk nieuwe en ondernemende medewerkers aantrekken en binden. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om door te pakken op de uitwerking van het plan.

Reeds gerealiseerde projecten