MRE Reskilling

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

Transvorm is als partner verbonden aan het omscholingsproject Reskilling. Het Brainport-project, voortgekomen uit de herstelaanpak corona, is nog steeds actueel. Samen met de regiopartners wordt een bijdrage geleverd aan het opleiden van gemotiveerde omscholingskandidaten en hen te verbinden met werkgevers.

Gerealiseerd

De aanpak is in de eerste fase gericht geweest op de ontwikkeling van zij-instroomprogramma’s en gekoppeld aan de aanpak vanuit het project Perspectief op werk in de zorg. Deze fase is afgerond. Momenteel wordt er vanuit vrijgekomen herverdelingsmiddelen gewerkt aan een omscholingstraject voor anderstaligen. Hiervoor worden twee pilots voorbereid: een voor de regio Helmond De Peel en een voor Eindhoven.

Vooruitblik

De twee pilotprogramma’s voor anderstaligen starten in het najaar van 2023.

Projectgroep

De uitvoering van het project is ingebed in de bestaande structuur van de Sectorale RAAT Zuidoost en maakt onderdeel uit van de agenda van de werkgroep Samen Slimmer Ontwikkelen.

Projectleider

Wendy Duijvesteijn, w.duijvesteijn@transvorm.org

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de herstelaanpak Metropool Regio Eindhoven (MRE).