Behouden
Project

De nieuwe medewerker

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

REACT-EU

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.

De pilot is een meerjarentraject waarin zorg- en welzijnsorganisaties in Zuidoost-Brabant starters een entree aanbieden, die aansluit bij hun wensen en levenssituatie. Als eerste doelgroep is gekozen voor jongeren van 16 tot 21 jaar. We ontwikkelen een opleidingstraject waarin zij kennismaken met verschillende organisaties en leren over de diverse deelsectoren binnen de zorg. Dat maakt een goede baankeuze mogelijk, waardoor de jongeren blijven en ook in de toekomst goede zorg en continuïteit gewaarborgd is. Zie ook: Plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren.

Gerealiseerd

Er is de afgelopen maanden minder voortgang geboekt dan gewenst. De Belastingdienst heeft nog geen akkoord gegeven op de nieuwe organisatievorm die nodig is om een flexibele leer- en arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden. De kern van het project is juist leerlingen werkervaring op te laten doen in verschillende organisaties, waarbij ze al tijdens de opleiding kennis maken met diverse deelsectoren binnen de zorg. Dit heeft geleid tot een herziening van de activiteitenplanning.

De start van de pilot is verplaatst van januari naar september 2023. Het streven is te starten met een klas van minimaal twaalf leerlingen. Het opleidingstraject is inhoudelijk vormgegeven door de organisaties uit de projectgroep, in samenwerking met ROC Summa College. Besloten is dat het Ik Zorg. Contactpunt een belangrijke rol gaat spelen bij het aantrekken van leerlingen.

Het Summa College heeft de opleiding in hun programma opgenomen. Op de open dagen worden toekomstige leerlingen geënthousiasmeerd. Ook het aanmeldproces heeft vorm gekregen.

Er is wervingsmateriaal en een eigen stijl ontwikkeld, waarbij we onze beloftes voor de toekomstige leerling hebben gedefinieerd:

 • Ontdekken wat je leuk vindt
 • Jij bepaalt!
 • Leren door te doen
 • Begeleiding door een persoonlijke coach
 • Gegarandeerd een baan na je diploma
 • Meteen serieus geld verdienen
 • 4 dagen werken, 1 dag naar school

Vooruitblik

De focus in de volgende periode ligt op:

 • verdiepen van de organisatievorm;
 • kiezen van plannings-software (planpakket).

Op dit moment is er nog geen ziekenhuis opgenomen in het opleidingsprogramma, maar voor de volgende edities staat deze samenwerking wel op de planning.

Voor aspirant-leerlingen wordt vanaf juni al een instroomtraject gegarandeerd. De opleiding gaat van start in september.

Projectgroep

 • Archipel
 • Vitalis WoonZorg Groep
 • Lunet
 • SWZ
 • Sint Annaklooster

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Verena Smits van Archipel, Verena.Smits@archipelzorggroep.nl

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Sandra Schouwenaars, s.schouwenaars@wecreateconsulting.com

Meer

REACT-EU

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.