Behouden
Project

De nieuwe medewerker

Beschrijving/doel

REACT-EU

Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.

De pilot is een meerjarentraject waarin zorg- en welzijnsorganisaties in Zuidoost-Brabant starters een entree aanbieden, die aansluit bij hun wensen en levenssituatie. Als eerste doelgroep is gekozen voor jongeren van 16 tot 21 jaar. We ontwikkelen een opleidingstraject waarin zij kennismaken met verschillende organisaties en leren over de diverse deelsectoren binnen de zorg. Dat maakt een goede baankeuze mogelijk, waardoor de jongeren blijven en ook in de toekomst goede zorg en continuïteit gewaarborgd is. Zie ook: Plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren.

Gerealiseerd

Het opleidingstraject is inhoudelijk vormgegeven door de organisaties uit de projectgroep, in samenwerking met ROC Summa College. Het Ontdekdezorg Contactpunt heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aantrekken van leerlingen.

Er is campagne ontwikkeld met als naam Slim Slagen, bestaande uit divers wervingsmateriaal. Hiervoor hebben we onze beloftes voor de toekomstige leerling gedefinieerd:

 • Ontdekken wat je leuk vindt
 • Jij bepaalt!
 • Leren door te doen
 • Begeleiding door een persoonlijke coach
 • Gegarandeerd een baan na je diploma
 • Meteen serieus geld verdienen
 • 4 dagen werken, 1 dag naar school

Het Summa College heeft de opleiding in hun programma opgenomen en het eerste klasje studenten is in september gestart met de verkorte IG-opleiding.

Vooruitblik

De focus in de volgende periode ligt op:

 • samen met de leerlingen ervaren hoe het snuffelen in de verschillende organisaties bevalt;
 • uitvinden wat er verder nog voor nodig is om dit tot een succes te maken.

We onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn om dit project een vervolg te geven.

Projectgroep

 • Archipel
 • Vitalis WoonZorg Groep
 • Lunet
 • SWZ
 • Sint Annaklooster

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Verena Smits van Archipel, Verena.Smits@archipelzorggroep.nl

Meer

REACT-EU

Het project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, Stroomz en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.