Zuidoost
Project

De onder­nemende medewerker

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

Dit pilotproject draait om de voordelen van meer flexibiliteit en eigen regie voor de medewerker, door onder één contract bij verschillende werkgevers te kunnen werken. De deelnemende organisaties willen medewerkers binden en boeien voor zorg en welzijn, als antwoord op de groei van het aantal zzp’ers en de flexibiliteitsbehoefte van personeel. Dit vraagt om een nieuwe vorm van werkgeverschap, die de inzetbaarheid van medewerkers in de sector verbreedt.

We zetten in op een gezamenlijk aanbod van werk, zodat medewerkers:

  • flexibel inzetbaar zijn én blijven;
  • uitgedaagd worden tot leren en ontwikkelen;
  • en daardoor blijven kiezen voor (een dienstverband in) de zorg.

Het gezamenlijke aanbod zorgt voor een hoge werkzekerheid. Het arbeidspotentieel wordt groter en beter betaalbaar. Tegelijkertijd creëren we wendbare en flexibele organisaties, ook voor de zittende medewerkers. Van de traditionele baanzekerheid bij een zorginstelling gaan we in deze nieuwe organisatievorm naar werkzekerheid in de hele sector zorg en welzijn. Met continuïteit van zorg voor de cliënt, de medewerker en de organisatie.

Zie ook: Plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren

Gerealiseerd

Er is commitment op bestuurlijk niveau van vijf zorgorganisaties in de vvt en ghz en deelname is vanuit overtuiging.

We zoeken oplossingen en delen kennis in de verbinding met elkaar als samenwerkende partners.

Fiscaal onderzoek naar de voorwaarden van het uitlenen van eigen medewerkers en de organisatievorm is afgerond.

Het onderzoek naar wettelijke en fiscale kaders voor de best passende organisatievorm, zoals het mededingingsrecht en btw-plicht, is gedeeld met de bestuurders. Bestuurders hebben zich ingespannen om te komen tot een werkbare, uitvoerbare organisatievorm. Hierbij is in alle transparantie met elkaar gesproken over voorwaarden, bottlenecks en andere aspecten die in een later stadium van belang zijn in de samenwerking. Het proces om hiertoe te komen alsook de uitkomst zijn beschreven in een onderzoekrapportage.

Er is een coöperatie opgericht door twee van de aangesloten zorgorganisaties met een ruime doelstelling: gezamenlijk aanbieden van diensten die gericht zijn op het vergroten en verbeteren van de arbeidsmarkt en de inzet in zorg en welzijn.

Vooruitblik

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door het sluiten van overeenkomsten met haar leden. Welke samenwerking hieronder valt en welke zorgorganisaties lid willen worden, moet in de toekomst zijn beslag krijgen.

Projectgroep

  • Vitalis WoonZorg Groep
  • Lunet
  • Archipel
  • SWZ
  • Sint Annaklooster

Projectleider