Zuidoost
Project

ZO verandert de zorg

Artikelafbeelding

De kerngroep Samen Slimmer Ontwikkelen ontwikkelt het nieuwe project ZO verandert de zorg.

Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

De gewijzigde insteek van ‘bekwaam is inzetbaar’ vraagt om een andere kijk op (flexibel) opleiden en inzetbaarheid. In de regio is het aanbod aan flexibel opleiden - verkorte trajecten, leereenheden enzovoort - de afgelopen jaren flink doorontwikkeld. De inbedding van het anders omgaan met inzetbaarheid in de praktijk vraagt om aandacht. Het project ZO verandert de zorg is hiervoor momenteel in ontwikkeling.

Gerealiseerd

De kerngroep Samen Slimmer Ontwikkelen heeft een plan voor ZO verandert de zorg ontwikkeld, dat gepresenteerd gaat worden in de BAZ en de HAZ.

In mei wordt een eerste inspiratiesessie gehouden rondom het thema ‘bekwaam is inzetbaar’, met de nadruk op het delen van best practices.

Vooruitblik

Behalve het organiseren van inspiratiesessies zijn er nog twee actielijnen binnen dit project voorzien:

  • de ontwikkeling van een regionale taal waarmee het oplossingsgericht denken gestimuleerd wordt vanuit de gedachte ‘van deprimeren naar inspireren’;
  • de opzet van een ‘creatieclub’ voor het regionaal organiseren van innovaties rondom het thema ‘bekwaam is inzetbaar’.

Kerngroep Samen slimmer organiseren

  • Lunet
  • Archipel
  • Vitalis WoonZorg Groep
  • Oktober
  • Summa
  • GGzE

Projectleider

Wendy Duijvesteijn, w.duijvesteijn@transvorm.org