Zuidoost
Project

ZO verandert de zorg

De kerngroep Samen Slimmer Ontwikkelen ontwikkelt het nieuwe project ZO verandert de zorg.

Beschrijving/doel

De sector zorg en welzijn heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt en
een stijgende zorgvraag. Om dit op te kunnen vangen, is de inzet op basis
van bekwaamheden in plaats van bevoegdheden een van de oplossingen.
Dit anders denken over inzetbaarheid vraagt van werkgevers en medewerkers
om een verandering die alle niveaus van de organisatie raakt. Een oplossingsgerichte insteek is hierbij cruciaal.

Gerealiseerd

De kerngroep Samen Slimmer Ontwikkelen heeft een plan voor ZO verandert de zorg ontwikkeld en gepresenteerd in de BAZ en de HAZ.

In 2023 organiseerden we 4 inspiratiesessies rondom het thema ‘bekwaam is inzetbaar’, met de nadruk op het delen van best practices. Thema's die aan bod kwamen waren onder andere de juridische ruimte, bekwaam is inzetbaar in de praktijk voor OR-leden, en toepassing van FWG en functiehuis.

Vooruitblik

We blijven de komende tijd inzetten op bekwaam is inzetbaar. Dit doen we bijvoorbeeld gelinkt aan trajecten voor specifieke doelgroepen.

Kerngroep Samen slimmer ontwikkelen

  • Lunet
  • Archipel
  • Vitalis WoonZorg Groep
  • Oktober
  • Summa College
  • GGzE

Projectleider

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met strategisch adviseur van zuidoost-Brabant Monique Kuipers.