Zuidoost
Project

Online leer­omgeving

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

REACT-EU

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.

Het doel van het project Online leeromgeving is bestaande (hybride) leerplatforms in zorg en welzijn te verbinden tot één online leer- en ontwikkelomgeving en voor kleine en middelgrote organisaties open te stellen. De leer- en ontwikkelomgeving staat in nauwe verbinding met het project Skillbased werven en opleiden.

Gerealiseerd

De eerste fase van het project heeft zich gericht op het formuleren van een gezamenlijke definitie van een hybride leeromgeving en de praktische toepasbaarheid.
Vanuit deze definitie zijn tijdens de onderzoeksfase verschillende gesprekken gevoerd met aanbieders van digitale leeromgevingen. In de besluitvorming heeft het perspectief op een geïntegreerde oplossing met het talentenpaspoort de doorslag gegeven.

Lopende werkzaamheden

Zes zorgorganisaties zijn bezig met het inrichten van de online leeromgeving en het talentenpaspoort. (Zie ook Skillbased werven en opleiden).
In de leeromgeving komt bestaande en nieuwe content en nemen we leerpaden op voor mensen zonder (zorg)diploma.

Uitgangspunten bij het inrichten zijn:

  • gebruik maken van elkaars expertise (in bijvoorbeeld specifieke doelgroepen);
  • delen van bestaande materialen;
  • gezamenlijk nieuwe materialen ontwikkelen.

Hierdoor ontstaat er een verbindingsstructuur, met gezamenlijke content, die leidt tot een sectorale leeromgeving. De leeromgeving gaat gebruikt worden door kleine, middelgrote en grote instellingen.

Op de website van BrabantLeert wordt voor werkzoekenden een verwijzing opgenomen naar de nieuwe gezamenlijke werken bij-website: ontdekjetalenten.nl. Op deze website staat het vacature-aanbod en kan de werkzoekende toegang krijgen tot het talentenpaspoort en de online leeromgeving.

Vooruitblik

De komende periode wordt de eerste versie van de online leeromgeving in gebruik genomen. Samen met de deelnemende organisaties zullen we gaan ontdekken, ervaren en doen. En gaan we aan de slag met:

  • de vertaling van de skillbased profielen naar leerpaden;
  • het ontwerpen en uitbreiden van leeraanbod (per skill) en leerpaden;
  • het inrichten van het proces rondom de leerpaden.

Projectgroep

Vitalis, Archipel, Lunet, ROC Summa College en Fontys Hogescholen

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Celine Zondervan van Vitalis, c.zondervan@vitalisgroep.nl

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Sandra Schouwenaars, s.schouwenaars@wecreateconsulting.com

Meer

REACT-EU

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunet, Stroomz, Sint Annaklooster, Vitalis, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.