Zuidoost
Project

Online leer­omgeving

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

REACT-EU

Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.

Het doel van het project Online leeromgeving is bestaande (hybride) leerplatforms in zorg en welzijn te verbinden tot één online leer- en ontwikkelomgeving en voor kleine en middelgrote organisaties open te stellen. De leer- en ontwikkelomgeving staat in nauwe verbinding met het project Skillbased werven en opleiden.

Gerealiseerd

In de eerste fase van het project richtte de projectgroep zich op het formuleren van een gezamenlijke definitie van een hybride leeromgeving en de praktische toepasbaarheid. Vanuit deze definitie zijn tijdens de onderzoeksfase gesprekken gevoerd met aanbieders van digitale leeromgevingen. In de besluitvorming heeft het perspectief op een geïntegreerde oplossing met het Talentenpaspoort de doorslag gegeven. De uitkomsten van deze fase zijn opgenomen een rapportage ‘Selectie aanbieders leerplatform’.

Door de sterk inhoudelijke overlap met het project Skillbased werven en opleiden zijn de ontwerp- en implementatiefase in nauwe afstemming en samenwerking uitgevoerd.

Uitgangspunten bij het inrichten

  • Gebruik maken van elkaars expertise.
  • Delen van bestaande materialen.
  • Gezamenlijk nieuwe materialen ontwikkelen.

Dit heeft geresulteerd in een platform met leerlijnen die aansluiten op uitkomsten van het Talentenpaspoort. De eerste leerlijn heet ‘Kennismaken in de zorg’. Daarnaast worden de eerste e-learnings vanuit de organisaties op het digitale platform met elkaar gedeeld.

Op de website van BrabantLeert wordt voor werkzoekenden een verwijzing opgenomen naar de nieuwe gezamenlijke werken bij-website: ontdekjetalenten.nl. Op deze website staat het vacature-aanbod en kan de werkzoekende toegang krijgen tot het talentenpaspoort en de online leeromgeving.

De eerste versie van de online leeromgeving in gebruik genomen. Samen met de deelnemende organisaties zullen we gaan ontdekken, ervaren en doen.

Vooruitblik

We gaan aan de slag metWe aan de slag met:

  • het uitbreiden van skillbased profielen naar leerpaden;
  • het ontwerpen en uitbreiden van leeraanbod (per skill) en leerpaden;
  • het verfijnen van het proces rondom de leerpaden.

Naast de technische en inhoudelijke ontwikkeling van het platform is het ook van belang om binnen de organisatie(s) te werken aan anders kijken naar de ontwikkeling en inzet van medewerkers die binnen omen met een Talentenpaspoort.

Projectgroep

Vitalis, Archipel, Lunet, ROC Summa College en Fontys Hogescholen

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Celine Zondervan van Vitalis, c.zondervan@vitalisgroep.nl

Meer

REACT-EU

Het project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunet, Stroomz, Sint Annaklooster, Vitalis, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.