Zuidoost
Project

Online leer­omgeving

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

REACT-EU

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.

Het doel van het project Online leeromgeving is bestaande (hybride) leerplatforms in zorg en welzijn te verbinden tot één online leer- en ontwikkelomgeving en voor kleine en middelgrote organisaties open te stellen. De leer- en ontwikkelomgeving staat in nauwe verbinding met het project Skillbased werven en opleiden.

Gerealiseerd

Er is overeenstemming over de definitie van hybride leeromgeving en het projectresultaat isaangescherpt en opgenomen in een visiestuk.

Op basis van het onderzoek is er een aanbieder geselecteerd die aan de vooraf opgestelde criteria voldoet. Op dit moment vinden er gesprekken in het kader van het aangaan van een (structurele) samenwerking.

Parallel hieraan is de projectgroep bezig om een orientatietraject te ontwikkelen voor kandidaten die op basis van de uitkomsten in de skillbased wervigstool willen gaan werken in de zorg. De leercontent die hiervoor nodig is, wordt opgenomen in de (online) leeromgeving. (Zie ook Skillbased werven en opleiden)

Er hebben eerste gesprekken plaats gevonden over hoe de sectorale leeromgeving en/of content kan worden uitgewisseld met het platform BrabantLeert.

Vooruitblik

  • We richten een verbindingsstructuur in om te komen tot een sectorale hybride leeromgeving.
  • We ontwikkelen een sectorale online leeromgeving en content hiervoor.
  • We stellen bestaande (hybride) leerinitiatieven in de zorg open voor kleine en middelgrote instellingen.
  • We maken het ontwikkelde leeraanbod beschikbaar op BrabantLeert.

Projectgroep

Vitalis WoonZorg Groep, Archipel, Lunet, ROC Summa College en Fontys Hogescholen

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Celine Zondervan van Vitalis WoonZorg Groep, c.zondervan@vitalisgroep.nl

Het projectmanagement van Samen Slim valt onder Sandra Schouwenaars, s.schouwenaars@wecreateconsulting.com

Meer

REACT-EU

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Transvorm is verantwoordelijk voor het projectmanagement.