Skillbased werven en opleiden

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

REACT-EU

Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU.

In het project maken we een op skills gebaseerd profiel voor de ‘nieuwe zorgmedewerker’. Welke vaardigheden en competenties heeft een zorgmedewerker nodig en welke heeft hij al? We ontwikkelen een methodiek om vacatures van negen meest voorkomende beroepen in zorg en welzijn skillbased op te stellen, zodat we:

  • gericht op competenties kunnen werven;
  • de competenties kunnen toetsen;
  • om van daaruit een verbinding met het nieuwe leren te maken.

Gerealiseerd

De projectgroep is nog intensiever gaan samenwerken met de projectgroep van het project Online leeromgeving. Hierdoor hebben we al in de onderzoeksfase rekening gehouden met de mogelijkheden voor een geïntegreerde hybride leeromgeving in plaats van een separaat platform.

In de verkennende fase zijn zes tools onderzocht. De projectgroepleden hebben vervolgens vier tools in de praktijk getest en een rapport met hun bevindingen uitgebracht.

Er is gekozen voor een tool die geïnteresseerden ondersteuning biedt bij het kiezen van een profiel in de zorg, met daaraan gekoppeld de opleidingspaden.

De tool wordt onderdeel van de nieuwe gezamenlijke werken bij-website: ontdekjetalenten.nl. Op deze website staat het vacature-aanbod en kan de werkzoekende toegang krijgen tot het talentenpaspoort en de online leeromgeving.

Er staan dertien profielen op de website, met van elke de vijf belangrijke skills.

Tot op heden zijn er zes organisaties aangesloten.

Vooruitblik

In de toekomst willen we van meer profielen een opleidingsprofiel in de tool hebben staan, het aantal organisaties uitbreiden, de communicatie gaan vergroten en vooral ervaring op doen.

Projectgroep

  • Lunet
  • Summa College
  • Stroomz

Projectleider

Het projectleiderschap is belegd bij Daniëlla van Buel van Lunet, d.v.buel@lunet.nl.

Meer

REACT-EU

Het project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van REACT-EU. Zorgorganisaties Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis, Stroomz en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Ze zetten met dit subsidietraject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.