Regio Zuidoost

Artikelafbeelding

In het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) formuleren we de ambities om de personele tekorten in de sector zorg en welzijn in Zuidoost-Brabant te bestrijden.

Het RAAT voor de regio werd begin 2018 opgesteld per branche: VVT, Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen en de Eerstelijnszorg. Daar waren 50 organisaties bij betrokken. Medio 2019 rezen een paar vragen.

  • We ondernemen veel en hebben goede activiteiten en projecten om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar doen we niet teveel van hetzelfde?
  • Hoe houden we overzicht, terwijl we met elkaar, sectoraal, de arbeidsmarktuitdagingen aanpakken?
  • Is het niet slim om ons samen te concentreren op een paar grotere, langdurige, innovatieve projecten? Projecten die branche-overstijgend zijn?

Visie

Dit leidde tot een sectorbrede visie: de zorg- & welzijnsregio Zuidoost-Brabant is dé regio waar mensen graag komen om te werken, waar ze tevreden zijn met hun werk, zich kunnen ontwikkelen binnen de sector, gewaardeerd en gelukkig zijn en met trots zeggen: Ik Zorg.

Die visie was medio 2020 het startpunt van een ambitieuze sectorale RAAT, goedgekeurd door het Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Zuidoost (BAZ) en het HRM-managersoverleg Arbeidsmarkt Zuidoost (HAZ).

Sectorale RAAT

De sectorale RAAT is leidend voor alle activiteiten in Zuidoost. Nieuwe activiteiten dienen een link te hebben met de ontwikkellijnen in de sectorale RAAT.

Om de impact van de sectorale RAAT, het aantal deelnemende organisaties en de diverse financieringsstromen ontwikkelden we eerder een werkstructuur. Die structuur is eind 2021 aangepast, met de toevoeging: De vrijblijvendheid voorbij. Dat sloot aan bij het in 2021 samengestelde programma ‘Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving’ van de samenwerkende organisaties in de zorg- & welzijnsregio Zuidoost-Brabant. Het programma bevat drie projecten die een versnelling en verscherping beogen van de ontwikkellijnen van de sectorale RAAT. De subsidie die hieraan verbonden is is fors en vraagt veel verantwoording. Deze ontwikkelingen in de doelstellingen, subsidiestromen en gezamenlijke verantwoordelijkheden vragen om een (nog) minder vrijblijvende projectinrichting en werkstructuur.

Zo werkt het RAAT

Bekijk de video.