Regio Zuidoost

Artikelafbeelding

Hoe kunnen we innovaties beter implementeren en opschalen binnen zorg- en welzijnsorganisaties? Hoe ontwikkelen we het zorgonderwijs van de toekomst? En hoe helpt de tijdelijke inzet van zorgmedewerkers op andere locaties jouw organisatie? Ontdek de aanpak, projecten en programma’s in de regio Zuidoost waar Transvorm aan deelneemt.

In Zuidoost-Brabant hebben achttien zorg- en welzijnsorganisaties en vijf belangrijkste stakeholders zich verenigd in de Sectorale RAAT Zuidoost. Hun ambitie is Zuidoost-Brabant de zorg- en welzijnsregio te laten zijn waar mensen graag komen werken, tevreden zijn met hun werk, zich kunnen ontwikkelen en gewaardeerd en gelukkig zijn. Zodat ze met trots zeggen: IK ZORG.

De Sectorale RAAT Zuidoost heeft drie ontwikkellijnen uitgezet om deze ambitie waar te maken: Samen Slimmer Ontwikkelen, Samen Slimmer Aantrekken en Samen Slimmer Organiseren. Als een fundament onder de drie ontwikkellijnen is in 2018 het Ik Zorg. Contactpunt opgericht. Vanuit deze centrale plek worden diverse activiteiten – zoals kansenmarkten, workshops, webinars en meet & greets – georganiseerd voor iedereen die is geïnteresseerd is in werken in zorg en welzijn. Vanaf oktober 2023 heet het Ik Zorg. Contactpunt: Ontdekdezorg Contactpunt.

Samen slim

In 2021 is daar het programma ‘Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving’ aan toegevoegd, ook wel genaamd Samen Slim. Samen Slim bevat drie projecten die een versnelling en verscherping beogen van de ontwikkellijnen van de Sectorale RAAT Zuidoost.

Netwerkstructuur BAZ en HAZ

Vanwege de impact van de Sectorale RAAT Zuidoost, het aantal deelnemende organisaties en de diverse financieringsstromen is een transparante werkstructuur ontwikkeld. Deze bestaat uit twee overlegraden: BAZ – Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Zuidoost – en HAZ – HRM-managersoverleg Arbeidsmarkt Zuidoost. BAZ en HAZ opereren naast elkaar. BAZ bepaalt de strategische koers, HAZ geeft pro-actieve input voor keuzes.

In de memo ‘Uitgangspunten Sectorale RAAT Zuidoost ‘Samen aan de slag’ staan de gemaakte afspraken over deze structuur: Samen aan de slag

Zo werkt de Sectorale RAAT Zuidoost

In 2022 is een video over de RAAT gemaakt, die de netwerkstructuur visualiseert. De projecten in de video zijn inmiddels doorontwikkeld. De actuele stand van zaken is te vinden onder de link Projecten onder het kopje Verder lezen.

Bekijk de video.

Begin 2024 kwam het bestuurlijk- en HR-netwerk van de Sectorale RAAT Zuidoost samen. We spraken over het afgelopen jaar, maar keken vooral naar de toekomst. Wat wordt de focus de komende tijd? Wat zijn de uitdagingen? Tijdens de arbeidsmarktconferentie van 11 april 2024 gingen we hier dieper op in. We deden concrete voorstellen en spraken over de schaalsprong van de regio.

Lees de terugblik van de arbeidsmarktconferentie.

Ook deelnemen?

De partijen die zich hebben verenigd in de Sectorale RAAT Zuidoost zijn:

  • achttien deelnemende zorginstellingen: Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis, Stroomz, Combinatie Jeugdzorg, GGzE, Diagnostiek voor U, de Zorgboog, Regionaal Autisme Centrum, ZuidZorg, Neos, Maxima Medisch Centrum, Oktober, Valkenhof, Kempenhaeghe, Anna Zorggroep;
  • twee opleidingsinstituten: ROC Summa College en Fontys Hogescholen;
  • gemeente Eindhoven;
  • UWV;
  • Transvorm.

Als sector sluiten wij zo veel mogelijk aan bij Regio Brainport Eindhoven die continu inzet op innovatie en nieuwe technologieën.

Organisaties of gemeenten die meer willen weten over de Sectorale RAAT Zuidoost kunnen contact opnemen met Monique Kuipers, strategisch adviseur bij Transvorm via m.kuipers@transvorm.org.