Aansluiten bij Transvorm

Artikelafbeelding

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. We brengen kennis, we verbinden en we stimuleren organisaties om verder te werken met zorg en welzijn. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiden en imago. Aan projecten en activiteiten die onder de basisaansluiting vallen, kunnen alle aangesloten organisaties deelnemen. Daarnaast kan een keuze gemaakt worden uit één of meerdere kennisdomeinen.

Overzichtskaart met kennisdomeinen en tarieven

Informatie over de basisaansluiting, kennisdomeinen en de tarieven in 2024 vind je bij elkaar in de Transvorm Overzichtskaart 2024.

Belangrijk om te weten: de tarieven zijn op jaarbasis, dus niet op kalenderjaar. Voorbeeld: sluit een organisatie zich aan op 16 maart 2024, dan lopen de overeenkomst en de factuur van 16 maart 2024 tot en met 15 maart 2025.

Aansluitingseisen

  • In het primaire proces moet sprake zijn van een organisatie die zorg of ondersteuning, of welzijn verleent. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een aanzienlijk deel van de medewerkers sectorspecifiek is opgeleid.
  • De organisatie heeft relaties met andere bij Transvorm aangesloten organisaties en/of is onderdeel van een zorgnetwerk.
  • De organisatie hanteert een cao uit de zorg- of welzijnssector en/of is voor de pensioenvoorziening aangesloten bij PFZW.
  • Een substantieel deel van de activiteiten vindt plaats in (één van de subregio’s van) de provincie Noord-Brabant.

Aanmelden bij Transvorm

Heb je vragen over of interesse in een aansluiting bij Transvorm? Neem dan contact op met de strategisch adviseur voor jouw regio. Zij vertellen je graag hoe je je kunt aanmelden bij Transvorm:

Aangesloten organisaties

Deze Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties gingen je voor en sloten zich al aan bij Transvorm.

Meer info

Vragen over welk(e) kennisdomein(en) jouw organisatie afneemt? Bestuur en management zijn hiervan op de hoogte.

Is je organisatie niet (grotendeels) werkzaam in Noord-Brabant, maar heb je wel interesse in aansluiting bij een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers? Bekijk de bij RegioPlus aangesloten organisaties in andere provincies.