Zuidoost
Project

Passport for Work

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

Passport for Work is een project in samenwerking met de gemeente Eindhoven en negen projectpartners. Doel is het vereenvoudigen van cross-sectoraal overstappen naar (ander) werk voor werkzoekenden en werkenden. De basis hiervoor is een skillbased paspoort waarbij met behulp van gamification (video’s, spelvormen en coaching) een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden.

Het project kent drie pijlers.

  • Paspoort: kandidaten kunnen online hun paspoort samenstellen. Hiervoor worden gegevens ingelezen vanuit verschillende bronnen (gemeenten, UWV, branches, organisaties, kandidaten). Om soft skills en 21-eeuwse vaardigheden (waaronder ict-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid) in kaart te brengen wordt een assessment in spelvorm gebouwd. Het resultaat: een online dossier per kandidaat, dat de basis vormt voor matching.
  • Onderwijs: continue ontwikkeling van vaardigheden en scholing staan centraal. Het project wil het huidige en toekomstige scholingsaanbod in kaart brengen: deelcertificaten en nieuw te ontwikkelen e-learningmodules rondom soft skills, 21-eeuwse vaardigheden en robotisering. Dit moet leiden tot een overzicht voor een leven lang leren. Op basis hiervan kunnen werkgevers gemakkelijk een ‘vaardighedenprofiel’ voor hun vacatures opstellen.
  • Matching: werkzoekenden en werkgevers worden transparanter met elkaar in contact gebracht. Dit moet zorgen voor een kortere doorlooptijd tot werk en een leven lang duurzame inzetbaarheid van kandidaten.
    De pilot richt zich op de sectoren bouw en zorg. Behalve Transvorm participeren acht partners in het project: Organiq, Tilburg University, Provincie Noord-Brabant, Building Changes, MKB Eindhoven, UWV, WijEindhoven en Ergon.

Gerealiseerd

De pilotfase - die drie jaar duurde - is eind oktober 2022 afgerond. Zes zorgorganisaties hebben een bijdrage geleverd door zorgprofielen te delen op basis waarvan het instrument is ingericht. Daarna hebben zij in de testfase vacatures geplaatst op basis van skills. Ook het Ontdekdezorg Contactpunt heeft zes vacatures geplaatst.

In de pilot periode is het volgende gerealiseerd:

  • werkend PFW systeem voor het maken van een skillsprint met behulp van gamification;
  • website met achtergrondinformatie;
  • leermodules met softskill aanbod en sector specifiek aanbod;
  • 500 deelnemers hebben een skillsprint gemaakt;
  • matchingsmodel met skillsbased vacatures gereed.

Vooruitblik

De focus op dit moment is de brede toepasbaarheid, functionaliteit en inbedding van het instrument in de regio.

Werkzoekenden in de regio Eindhoven worden gestimuleerd om een skillsprint te maken. Kandidaten worden ondersteund in de skillsroom.

Kandidaten die op basis van de skillsprint kansen hebben in zorg en welzijn worden gelinkt aan (de activiteiten van) het Ontdekdezorg Contactpunt.

Samenwerking met House of Skills: gemeente Eindhoven maakt een maatschappelijk businessmodel, zodat de voortgang van het instrument/gedachtengoed gewaarborgd is.

Projectleider

Marlous van Os, m.vanos@transvorm.org