Zuidoost
Project

Passport for Work

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

Passport for Work is een project in samenwerking met de gemeente Eindhoven en negen projectpartners. Doel is het vereenvoudigen van cross-sectoraal overstappen naar (ander) werk voor werkzoekenden en werkenden. De basis hiervoor is een skill-based paspoort waarbij met behulp van gamification (video’s, spelvormen en coaching) een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden.

Het project kent drie pijlers.

  • Paspoort: kandidaten kunnen online hun paspoort samenstellen. Hiervoor worden gegevens ingelezen vanuit verschillende bronnen (gemeenten, UWV, branches, organisaties, kandidaten). Om soft skills en 21-eeuwse vaardigheden (waaronder ict-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid) in kaart te brengen wordt een assessment in spelvorm gebouwd. Het resultaat: een online dossier per kandidaat, dat de basis vormt voor matching.
  • Onderwijs: continue ontwikkeling van vaardigheden en scholing staan centraal. Het project wil het huidige en toekomstige scholingsaanbod in kaart brengen: deelcertificaten en nieuw te ontwikkelen e-learningmodules rondom soft skills, 21-eeuwse vaardigheden en robotisering. Dit moet leiden tot een overzicht voor een leven lang leren. Op basis hiervan kunnen werkgevers gemakkelijk een ‘vaardighedenprofiel’ voor hun vacatures opstellen.
  • Matching: werkzoekenden en werkgevers worden transparanter met elkaar in contact gebracht. Dit moet zorgen voor een kortere doorlooptijd tot werk en een leven lang duurzame inzetbaarheid van kandidaten.
    De pilot richt zich op de sectoren bouw en zorg. Behalve Transvorm participeren acht partners in het project: Organiq, Tilburg University, Provincie Noord-Brabant, Building Changes, MKB Eindhoven, UWV, WijEindhoven en Ergon.

Gerealiseerd

De pilotfase - die drie jaar duurde - is eind oktober 2022 afgerond. In deze tijd is de online tool Passport for Work ontwikkeld en gelanceerd en zijn er er ruim 400 skill-paspoorten aangemaakt.

In juni 2022 organiseerden we een eerste kennissessie voor geïnteresseerde werkgevers uit zorg en welzijn. Tijdens deze sessie zijn het skill-based matchen en de tool uitgelegd en werd een vacature ingevoerd. Vervolgens is de werkgeversmodule zowel door het Ik Zorg. Contactpunt als door een aantal werkgevers getest en is de eerste ervaring opgedaan met het skill-based matchen.

Het project is in oktober afgerond en afgesloten met de eindconferentie ‘Check-in to the skills-based economy with Passport for Work’.

Vooruitblik

Momenteel onderzoekt de gemeente Eindhoven hoe Passport for Work haar voortgang gaat krijgen.

Projectgroep

In het vervolgfase wordt, afhankelijk van de vraag en behoefte, gekeken naar de vorm en bijdrage vanuit de projectgroep. Hierbij worden onder meer linken gelegd met het project skillbased werven en opleiden.

Projectleider

Marlous van Os, m.vanos@transvorm.org