Onze missie

Artikelafbeelding

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij Transvorm zijn bijna 300 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.

Onze missie

Door de toenemende zorgbehoefte, veranderende zorgvraag en oplopende personeelstekorten, staat de vanzelfsprekendheid en de betaalbaarheid van onze zorg en welzijn onder druk. Wij moedigen organisaties aan om toekomstgericht te handelen en open te staan voor samenwerking, andere perspectieven en nieuwe kaders. Om over de grenzen van de eigen organisaties heen te kijken en sectorbreed te denken. Zo vervult Transvorm een rol die daadwerkelijk het verschil maakt op de Brabantse arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

  • We brengen kennis. We zijn actief in het ontwikkelen, verzamelen en delen van kennis op organisatie- en op sectorniveau.
  • We verbinden. We brengen organisaties samen in krachtige netwerken rondom doelgroepen, doelen en thema’s. We faciliteren sectorbrede samenwerking en onderling leren. We vormen een stimulerende schakel met landelijke en regionale partijen.
  • We stimuleren. We signaleren, agenderen en we stimuleren vooruitgang en vernieuwing, zodat organisaties in zorg en welzijn zelf en samen vooruitkomen met de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt.

Strategisch adviseurs

Om goed aanspreekbaar te zijn voor aangesloten en geïnteresseerde organisaties, hanteert Transvorm in haar werk de subregio's West-, Midden-, Noordoost-, en Zuidoost-Brabant. De strategisch adviseurs kennen hun regio optimaal en zijn daarom het eerste aanspreekpunt. Een vraag of interesse in aansluiten bij Transvorm? Neem contact op met de strategisch adviseur voor jouw regio:

RegioPlus

Transvorm is één van de 12 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzetten voor de sector zorg en welzijn. Landelijk zijn deze organisaties verenigd in RegioPlus.

Meer weten? Neem contact op.