Brabant

Brabantse regiobeelden zorg en welzijn zijn gereed

Artikelafbeelding

De regiobeelden van de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s en het Brabantbrede ROAZ-beeld van de acute zorg zijn klaar. De documenten kun je inzien en downloaden.

Terug naar Nieuws

Domeinoverstijgende samenwerking

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de zorgverzekeraars en gemeenten in de zorgverzekeraarsregio's (in Brabant gelijk aan de arbeidsmarktregio's) een leidende rol hebben in het transformatieproces om zorg en welzijn toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden. Daarvoor zijn domeinoverstijgende samenwerking en een integrale aanpak nodig.

Eerste onderdeel van deze aanpak was om te komen tot een regiobeeld per zorgverzekeraarsregio. Transvorm heeft bij het onderdeel arbeidsmarktcijfers, de gevraagde up-to-date cijfers aangeleverd en geparticipeerd in de duiding.

De regiobeelden geven een beeld van de huidige en toekomstige zorgbehoefte, de arbeidsmarktsituatie en de toekomstige uitdagingen. Daarmee vormen de regiobeelden de basis voor de regioplannen die nu worden opgesteld. De laatste stap in het proces zijn de regionale transformatieplannen.