Behouden

De ene uitstroom is de andere niet

Artikelafbeelding

Dat de sector zorg en welzijn kampt met grote en oplopende personeelstekorten is bekend. Publicaties en nieuwsberichten noemen de uitstroom van zorgmedewerkers naar andere sectoren vaak als belangrijk onderdeel van het probleem. 

Terug naar Blogs

Het CBS heeft recent cijfers gepubliceerd over de in-en uitstroom van sectoren. Hieruit blijkt dat de uitstroom vanuit zorg en welzijn naar andere sectoren erg laag is. Gemiddeld over alle sectoren is het uitstroompercentage 18.3%. Van alle zorg en welzijnsmedewerkers verlaat jaarlijks 9% de sector. Alleen bij de overheid ligt dit percentage nog lager (6,7%).

Kanttekeningen

Hoewel de sector het zo op het oog dus goed doet, zijn er twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats is er naast uitstroom ook sprake van instroom. Kijken we naar de herkomst van de instroom in alle sectoren, dan zien we dat de sector zorg en welzijn relatief weinig medewerkers aantrekt vanuit andere sectoren. Gemiddeld komt 18,1% van de nieuwe medewerkers uit een andere sector. Maar in zorg en welzijn is dit 11,6%.

De lage percentages voor uitstroom en instroom zijn voornamelijk te verklaren doordat zorg en welzijn in veel gevallen specifieke diploma’s vraagt. Een salesmanager kan in meerdere sectoren aan de slag, maar een verpleegkundige vrijwel alleen in zorg en welzijn. Het is voor verzorgenden, verpleegkundigen en persoonlijk begeleiders lastig om buiten de sector te gaan werken. Voor mensen van buiten de sector is vaak omscholing noodzakelijk. Opleidingen verhogen dus de drempel voor vertrek en binnenkomst.

Oplopende tekorten

Een laag uitstroompercentage wil niet zeggen dat we geen actie hoeven te ondernemen om de uitstroom te beperken. De sector kampt met oplopende tekorten en heeft dus alle mensen hard nodig. Dat er sectoren zijn die meer medewerkers verliezen aan andere sectoren doet daar niks aan af. Het blijft belangrijk om in te zetten op het behouden van zoveel mogelijk (gekwalificeerde) zorgmedewerkers.

Transvorm werkt daarom samen met u aan het behouden van zorgmedewerkers voor zorg en welzijn. Ons uitstroomonderzoek geeft u inzicht in vertrekredenen en met het Actieprogramma Behoud zetten we die onderzoeksuitkomsten om in concrete acties.