Behouden
Project

Actieprogramma Behoud Zorg­professionals

Artikelafbeelding

Het Actieprogramma Behoud zet zich in voor het behoud van zorgprofessionals. In een Brabantbreed en sectorbreed lerend netwerk helpen we deelnemers hun lopende acties te optimaliseren en elkaar te inspireren.

Begin 2021 hebben 25 zorgorganisaties vanuit de verschillende werkvelden en het onderwijs in Noord-Brabant de handen ineengeslagen om samen werk te maken van het behoud van zorgprofessionals.

Elke deelnemer aan het actieprogramma zet in de eigen organisatie een actie in voor het behoud van zorgpersoneel. We meten daarnaast de personele ontwikkelingen via in- en uitstroomdata. In een Brabantbreed en sectorbreed lerend netwerk helpen we deelnemers hun lopende acties te optimaliseren en elkaar te inspireren. Dit alles moet resulteren in blijvend 'meer handen aan het bed’.

Overzicht van alle acties

Benieuwd naar de acties van deelnemers voor het behoud van zorgprofessionals? Download dan de visual.

Wat vraagt deelname van de organisaties?

 • Een gerichte actie voor behoud kiezen, ontwikkelen en inzetten
 • Deelnemen aan leerteam- en leernetwerkbijeenkomsten
 • Deelname aan webinars, presentaties, een community en expeditie
 • Bijdragen aan de monitoring en evaluatie, door data aan te leveren en/of inzicht daarin mogelijk te maken.
 • En natuurlijk: de actie uitvoeren en steeds een beetje beter maken

Wat krijgen deelnemende organisaties ervoor terug?

 • Inzicht in de impact van acties
 • Een groeiend lerend netwerk in Noord-Brabant
 • Toegang tot kennis en inspiratie
 • Een podium in onderzoekspublicaties en goede voorbeelden
 • Toegang tot landelijke en regionale projecten
 • Uiteindelijk een lagere uitstroom van personeel

Onderzoeken

Het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals is een initiatief van Transvorm, Avans Hogeschool, ledencollectief IZZ en Regioteam Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. De eerste drie voerden voorafgaand aan het actieprogramma onderzoek uit naar oorzaken van uitstroom.

In de loop van het actieprogramma volgen we onderzoeksresultaten (onder meer bij deelnemende organisaties en initiatiefnemers), genereren we zelf nieuw onderzoek en sturen acties hierop bij. Recente onderzoeksresultaten en publicaties vind je hier.

Succesfactoren behoud

De acties van deelnemers richten zich op drie succesfactoren voor het behoud van zorgmedewerkers:

 1. Onboarding. Een goede stage- en inwerkperiode voor zowel studenten als nieuwe werknemers, een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk.
 2. Ontwikkelmogelijkheden. Loopbaan – en specialisatiemogelijkheden en een balans in bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 3. Organisatieklimaat. Met onder andere aandacht voor een goede werksfeer en samenwerking binnen teams, met voldoende communicatie en contact tussen werknemers en leidinggevenden en aandacht voor werknemers.

Deze succesfactoren kwamen naar voren op basis van onderzoeken door de initiatiefnemers. Een uitgebreidere uiteenzetting en een schematische weergave van deze onderzoeksresultaten gerangschikt naar subgroepen vind je hier.