Meer opleidings­plaatsen in huisartsen­zorg

Beschrijving/doel

Er is een groot tekort aan doktersassistenten. Om te voorkomen dat het probleem in de toekomst alleen maar groter wordt, en daardoor steeds meer huisartsen gedwongen hun praktijken moeten sluiten, moeten we snel meer opleidingsplaatsen creëren.

Naar aanleiding van een Brabantbrede dag voor de huisartsenzorg in 2018 sloegen de zorggroepen in West-Brabant de handen ineen. Zij stelden een coördinator beroepspraktijkvorming aan die actief aan de slag ging met het creëren van meer opleidingsplaatsen, het werven van studenten en het delen van kennis tussen alle aangesloten organisaties. De resultaten zijn veelbelovend.

Mede dankzij de goede resultaten heeft de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg ook voor het komend jaar subsidie toegekend aan dit project.

Resultaten

 • Meer bbl- en bol-plekken (beroepsbegeleidende leerweg en beroepsopleidende leerweg) gecreëerd
 • Meer bbl’ers en bol’ers geworven
 • Meer aandacht voor projectmatige stages die beter aansluiten op de praktijk
 • Webinars voor huisartsen ontwikkeld om toekomstbestendiger te worden
 • Samenwerking met beroepsopleider Curio is geïntensiveerd

Vooruitblik

We zetten de huidige plannen voort om de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg in West-Brabant meer toekomstbestendig te maken. Het doel is om de komende jaren nog meer opleidingsplaatsen te creëren en tegelijkertijd meer bbl’ers en bol’ers te werven. Daarnaast willen we ook de samenwerking tussen de zorggroepen onderling en met Curio verder intensiveren en verbeteren.

Projectgroep

 • Huisartsencoöperatie West-Brabant
 • Huisartsenpost West-Brabant
 • Huisartsenzorggroep Breda
 • Het Huisartsenteam
 • Star-SHL
 • Zorroo – Zorggroep regio Oosterhout en omstreken
 • Transvorm

Projectleider

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org
06 868 166 88