Noordoost
Project

Meer opleidingsplaatsen in huisartsenzorg

Artikelafbeelding
Terug naar Regio Noordoost

Beschrijving/doel

De vraag naar personeel is de afgelopen jaren enorm gestegen, ook in de huisartsenzorg. Een club van organisaties rondom huisartsenzorg in de regio komt vier keer per jaar samen om dit probleem te bespreken. Er worden verschillende activiteiten ingezet om meer instroom te creëren en mensen die in de huisartsenzorg werken te behouden. Bijvoorbeeld combi-banen, BBL doktersassistent, snuffelstages, stagecoördinatoren, informatievoorziening naar huisartsen en sessies met het werkveld over de toekomst van de functie doktersassistent. Ook wordt er gekeken naar digitalisering en wat dat voor invloed heeft voor werken in onze sector.

Resultaten

 • Er is een toename in het aantal opleidingsplaatsen voor doktersassistenten
 • Stagecoördinatoren zijn actief in de regio

Vooruitblik

We blijven ons richten op de volgende ambities:

 • Instroom- en opleidingscapaciteit verhogen
 • Loopbaankeuze jongeren positief beïnvloeden
 • Opleidingsrendement verhogen
 • Opleidingsmogelijkheden vergroten
 • Een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat bieden

Projectgroep

 • Zorggroep Synchroon
 • Jeroen Bosch huisartsen
 • Beter in de Bommelerwaard
 • Huisartsenpost Oost-Brabant
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • KW1C
 • SBB
 • Transvorm