Brabant
Project

Netwerken in Brabant

Artikelafbeelding

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van deze netwerken? Neem contact op met Sanne Schoolmeesters.

Terug naar Brabant

Netwerk sociaal domein

Het netwerk sociaal domein is een netwerk voor HR-managers en HR-adviseurs van werkgevers in het sociaal domein. Zij delen hier kennis en ervaringen rond HR en opleidingsthema’s. Verder organiseren zij ongeveer 2 keer per jaar een Talentenmarkt sociaal domein om nieuwe medewerken voor de branche te werven. Er nemen ongeveer 20 werkgevers deel aan dit netwerk. Dit netwerk komt ongeveer 1 keer per 2 maanden bij elkaar voor 1,5 uur via Teams.

Brabantbreed netwerk huisartsen

In elke regio is er een netwerk rondom de huisartsenzorg. Om de kennis en ervraingen ook brabantbreed met elkaar te delen is besloten om 2 keer per jaar bij elkaar te komen om deze kennis en ervaringen uit te wisselen. Het netwerk bestaat uit ongeveer 10 zorggroepen en komt 2 keer per jaar 2 uur bij elkaar via Teams.