Innoveren
Onderzoek

Drie voorbeelden van flexibilisering

Artikelafbeelding

Anders organiseren, anders samenwerken. Hoe gaan organisaties in zorg en welzijn om met de krapte op de arbeidsmarkt? Een korte serie met drie goede voorbeelden van flexibel werken.

Flexibele dienstenpoule (GGZ Zuidoost-Brabant)

Steeds meer psychiaters verruilen een baan in loondienst voor een zelfstandig bestaan. In een aantal regio’s is de uitstroom zo hoog dat de continuïteit en kwaliteit van zorg in het gedrang komt. GGzEindhoven, St. Anna Zorggroep, het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum zochten samen naar een oplossing, startten een regionale dienstenpoule en leerden een aantal waardevolle lessen.

Lees meer over de regionale dienstenpoule acute psychiatrie

Uitwisseling van personeel (Midden- en West-Brabant)

Meer zorgvraag, minder mensen beschikbaar. Om vraag en aanbod beter te kunnen matchen, hebben zorgorganisaties in Midden- en West-Brabant de handen ineengeslagen. Zij ontwikkelden samen een platform voor de uitwisseling van personeel: de Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Op dit platform delen de betrokken organisaties de diensten van hun zorgmedewerkers.

Lees meer over de Regionale Inzet Tijdelijke Zorg

Continuïteit én flexibiliteit (Koraal Noordoost-Brabant)

Meer continuïteit tijdens de intensieve behandeling van jeugdigen met ernstige verstandelijke beperkingen en psychische problemen. En ruimte voor flexibiliteit voor medewerkers die daaraan behoefte hebben. Koraal Noordoost-Brabant ontwikkelde een planning- en roostersystematiek die dat mogelijk maakt.

Lees meer over continuïteit én flexibiliteit bij Koraal