Behouden

Ziekteverzuim in zorg en welzijn 2023

Artikelafbeelding

Na een jarenlange stijging, daalt sinds het eerste kwartaal van 2023 het ziekteverzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers in Nederland en Noord-Brabant. Dat blijkt uit de publicatie Ziekteverzuim in zorg en welzijn 2023.

In deze publicatie geven we inzicht in verzuimdata. We vergelijken cijfers in Noord-Brabant met landelijke gemiddelden en kijken naar verschillen tussen branches, leeftijdsklassen en deeltijdsklassen.

Langdurig verzuim

Het ziekteverzuim daalt sinds het eerste kwartaal van 2023. Dat komt door een afname van het kort en middellang verzuim. Het (extra) lang verzuim, van 92 dagen of langer, laat nog geen dalende trend zien.

Oorzaken van verzuim

Om het verzuim in zorg en welzijn terug te dringen, is het belangrijk om te weten wat de oorzaken van verzuim zijn. Vaak zijn deze oorzaken niet-werkgerelateerd (74,5%). Wanneer verzuimklachten wel veroorzaakt worden door werk, komt dit in 22,5% van de tijd door een te hoge werkdruk.

Aan de slag

Inzicht in de verzuimdata van je organisatie kan helpen om verzuim terug te dringen. Hoe je dat doet? Wij geven in de publicatie een paar tips en handvatten om je op weg te helpen!

Bekijk hier de publicatie met alle cijfers en tips.