Behouden

Portal SectorplanPlus 2022-2023 geopend

Artikelafbeelding

Op 1 augustus is het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alnsog geopend. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is door het ministerie de beschikking voor deze subsidieronde afgegeven. 

Per 1 augustus konden aanvragen pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.

Tweede aanvraagtermijn

Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode hebben we met het ministerie kunnen afspreken dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17.00 uur op 30 september 2022.

Hoe ziet het vervolg eruit?

  • In grote lijnen zal SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Helaas is het niet mogelijk gebleken oriëntatiebanen ook komend jaar vanuit de regeling te financieren. Waarmee dit dus komt te vervallen.
  • Verder is de verantwoordingslast voor organisaties verder vereenvoudigd voor zover dit staatssteuntechnisch is toegestaan.
  • Meer over SectorplanPlus 2022-2023 is te vinden in het Programma van Eisen.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

  • Het ministerie heeft toegezegd dat we uiterlijk op 1 augustus de beschikking ontvangen. Vanaf die dag kunnen aanvragen ingediend worden voor deze vervolgsubsidie.
  • Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus ingediend zijn om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in bbl- en hbo-opleidingen).
  • Maak een inschatting van de deelnemersaantallen per activiteit als hiervan nog geen exact beeld is. Na 21 augustus is er tot en met 17.00 uur op 30 september 2022 gelegenheid om de aanvraag bij te stellen. De tweede aanvraagtermijn loopt van 22 augustus tot en met 17.00 uur op 30 september 2022.

Let op! Voor ingediende aanvragen in de periode van 22 augustus tot en met 30 september zijn enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst op 30 september 2022 starten. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt dan geen subsidie afgegeven.

Update 18 augustus 2022: ook opleidingen gestart vóór 22 augustus en vallend onder activiteit A en B zijn vanaf 22 augustus subsidiabel.Dit geldt niet voor trainingen en cursussen (activiteit C), deze moeten zijn gestart binnen de geldende projectperiode.

Voor organisaties die tussen 22 augustus 2022 en 30 september 2022 17.00 uur een aanvraag indienen geldt dat beroepsopleidingen (activiteit A en B) vanaf 30 september 2022 subsidiabel zijn. Ook hier is het startmoment van de opleiding niet relevant en ook dit geldt alleen voor beroepsopleidingen en niet voor trainingen en cursussen. Lees hier meer over in het nieuwsbericht op de portalwebsite.

Hoe werkt het indienen?

  • Via de website www.sectorplanplus.nl kies je voor de huidige portal voor SectorplanPlus 2017-2022 of de nieuwe portal SectorplanPlus 2022-2023.
  • Een aanvraag voor SectorplanPlus 2022-2023 kan worden ingediend in de nieuwe SectorplanPlus 2022-2023 portal. Hier vind je ook handleidingen, te bekijken via portal2022.sectorplanplus.nl.

Meer informatie

Achtergrond SectorplanPlus

SectorplanPlus is een belangrijk en bewezen succesvol financieringsinstrument om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Het verder vernieuwen van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is een maatschappelijke topprioriteit. Met SectorplanPlus is komend jaar ongeveer 100 miljoen euro gemoeid. De regeling wordt, net als de afgelopen jaren, uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus (waaronder Transvorm).