Leven Lang Ontwikkelen

Artikelafbeelding

De Sociaal-Economische Raad (SER) stelde een actieagenda op voor een positieve leercultuur: Leven Lang Ontwikkelen. Vanuit deze actieagenda wordt gewerkt aan ‘vaardigheden in kaart’, om de ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties, de skills van (toekomstige) medewerkers, zichtbaar te maken. 

Terug naar Nieuws

De vertaling naar Brabant

De thema’s Leven Lang Ontwikkelen en skillsgerichte arbeidsmarkt raken elkaar en overlappen soms. Het is van belang om ook voor Noord-Brabant een heldere visie op de twee thema’s te ontwikkelen: willen we iets doen? En zo ja: wat dan? En voor wie?

Denkt u mee?

Om helderheid te krijgen en de interesse in het onderwerp te peilen organiseren we een bijeenkomst over de skillsgerichte arbeidsmarkt en Leven Lang Ontwikkelen. Daarin:

  • Geven we een samenhangend beeld van de ontwikkelingen en presenteren enkele cases.
  • Inventariseren we wat de aanwezige organisaties denken.
  • Bespreken we toepassingen die al lopen bij organisaties.

Voorbereiding bijeenkomst

Ter voorbereiding is het belangrijk om een beeld te hebben van:

  • Uw interesse in deelname aan de bijeenkomst (ook als u vooral benieuwd bent).
  • Vragen over de twee thema’s.
  • Al lopende activiteiten of projecten in uw organisatie.

Stuur uw antwoorden aan Hein Eberson, adviseur communicatie, via h.eberson@transvorm.org en we houden u op de hoogte.