Behouden

Transvorm Loopbaan Portal vernieuwd

Artikelafbeelding

We stemmen momenteel Transvorm Loopbaan Portal nog beter af op de wensen en ervaringen van de gebruiker. Vernieuwingen zijn onder andere een keuzewijzer voor tests die bij de loopbaanvraag passen en een toolbox die je helpen met praktische kennis en hulpmiddelen. Daarom lanceren we op dinsdag 18 mei een nieuwe versie (TLP is daarom die dag van 11.00 tot 14.00 uur niet bereikbaar).

De Transvorm Loopbaan Portal is een loopbaanomgeving voor medewerkers. Het is toegankelijk voor medewerkers van aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning. De digitale omgeving stimuleert medewerkers om regie te nemen over de eigen loopbaan. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van talent, wat weer de doorstroom en het behoud binnen de organisatie bevordert!

Medewerkers aanzetten tot aandacht voor loopbaan

Alweer een aantal jaar geleden ontwikkelden we voor (toen meestal vertrekkende) medewerkers in zorg en welzijn de Transvorm Loopbaan Portal (TLP). Geleidelijk kregen we meer aandacht voor het behoud van medewerkers, voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Op dit moment staat het stimuleren van proactief loopbaangedrag vaak centraal bij duurzame inzetbaarheid.

Eigen regie

Medewerkers worden in het vernieuwde Transvorm Loopbaan Portal bewust van eigen verantwoordelijkheid en eigen invloed ten aanzien van de loopbaan. De medewerkers bepalen zelf met welke loopbaanvraag zij aan de slag willen en wanneer ze wat doen. Het portal is in taalgebruik op zorgmedewerkers afgestemd, zodat zij tests en uitkomsten begrijpen en zelf conclusies kunnen trekken.

Nieuw: de keuzewijzer

Medewerkers vinden het soms moeilijk kiezen uit het uitgebreide aanbod in het Transvorm Loopbaan Portal. Daarom biedt de vernieuwde loopbaanomgeving een keuzewijzer. Aan de hand van vragen en verkennen zij het beschikbare aanbod en kiezen ze welke onderdelen het beste bij hun loopbaanvraag passen.

Nieuw: handige kennis en hulpmiddelen

Het bieden van alleen een portal is wellicht niet genoeg om beweging in jouw organisatie te krijgen. De toolbox 'Let's Move' biedt HR en leidinggevenden een compleet pakket van eenvoudig en zelfstandig in te zetten tools voor het creëren van een echte ontwikkelcultuur. De toolbox biedt zowel expertise als praktische hulpmiddelen.

Webinars

Om je op weg te helpen met het vormgeven van het loopbaanbeleid binnen jouw organisatie en de inzet van de vernieuwde Transvorm Loopbaan Portal, organiseren we een reeks webinars.

We gaan daarbij dieper in op de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling, energie en zingeving. Je leert hoe je duurzame inzetbaarheid een logisch onderdeel maakt van het loopbaanbeleid.

Schrijf je in voor de kick-off op 22 juni 2021

Ervaringen van gebruikers

Bijna 5500 zorgmedewerkers maakten de afgelopen jaren al gebruik van het Transvorm Loopbaan Portal.

Charlotte Beerens, HR-adviseur bij Vitalis WoonZorg Groep: “De Transvorm Loopbaan Portal helpt medewerkers om op een positieve manier in beweging te komen. Het geeft inzicht en sluit aan bij ieders niveau. De arbeidsmarktverkenner is voor bijv. medewerkers die zich willen oriënteren t.a.v. hun loopbaan, een laagdrempelige manier om de arbeidsmarkt op te gaan. Het geeft inzicht in kansen en mogelijkheden bij regionale werkgevers. Dat maakt het beter behapbaar dan bijvoorbeeld de Nationale Vacaturebank.”

Corine van Heugten-Horyon van Stichting Land van Horne: “Doordat het inzicht gaf in wat mij goed ligt, maakte ik de stap van verzorgende naar HR in mijn organisatie!”

Toepassen TLP

Op 20 april 2021 rondde een groep HR-professionals de training ‘Jobcraften: een leukere baan zonder weg te gaan’ af. De deelnemers maakten, met behulp van de Transvorm Loopbaan Portal, de energiegevers- en vreters in het werk van een proefkandidaat inzichtelijk. Deelnemers Monique Zuidmulder (ASVZ) en Arlinde Sep (TWB) vertellen hoe zij dat hebben ervaren.

Monique: “Ik geloof dat meer invloed op de invulling van je baan - het hoe en het wat - leidt tot meer werkplezier en een duurzame arbeidsrelatie. Jobcraften is een van dé middelen om dat te bereiken. Ik was benieuwd naar het gebruik ervan in de praktijk. Het blijkt een prettige methode, zowel voor mij als voor de proefkandidaat. Het levert dynamiek op. Een open gesprek tussen medewerkers, leidinggevenden én cliënten. Bij ASVZ gaan we jobcraften zeker gebruiken bij het aanscherpen van het beleid rondom duurzame inzetbaarheid."

Ook deelnemer Arlinde was benieuwd naar jobcraften in de praktijk. “De training gaf praktisch inzicht in de methode én een interessante blik op mijn eigen functie. Daarnaast gaf het traject met de proefkandidaat zelfvertrouwen in het begeleiden van een ander. Jobcraften laat medewerkers inzien dat er meer knoppen zijn om aan te draaien dan je in eerste instantie denkt. Je hebt de regie zelf in handen! Ga hier als werkgever de dialoog over aan. Dat werkt preventief en op die manier is het een uitstekend middel om de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te waarborgen."

Meer informatie

Wil je meer weten over Kennisdomein Loopbaan, de TLP, de vernieuwingen of de toolbox?

Neem dan contact op met Marlous van Os