Brabant
Innoveren

Bovenregionale samenwerking binnen de huisartsenzorg

Artikelafbeelding

Hoe houden we de huisartsenzorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en bereikbaar? Daarover voerden bestuurders en andere betrokkenen binnen de huisartsenzorg op 10 oktober het gesprek.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de vier Brabantse subregio’s ieder een innovatie die bijdraagt aan het betaalbaar en bereikbaar houden van de huisartsenzorg.

Arbeidsmarktprognose huisartsenzorg

Net zoals in de andere branches binnen zorg en welzijn neemt het personeelstekort in de huisartsenzorg de komende jaren toe. Er wordt daarom hard gezocht naar oplossingen om de huisartsenzorg in de toekomst voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

Innovatieve praktijkvoorbeelden

Tijdens vier pitches werd er per regio een praktijkvoorbeeld gepresenteerd. De volgende praktijkvoorbeelden kwamen voorbij:

  • Digitale triage door middel van AI (Artificial Intelligence) – regio West- Brabant;
  • Betrekken, behouden en faciliteren van niet-praktijkhoudende huisartsen – regio Noordoost- Brabant;
  • Programma Omzorg: stimuleren van vernieuwing en digitalisering in de zorg – regio Zuidoost- Brabant;
  • Versneld BBL-traject en vakschool voor doktersassistentes – regio's Midden- en West- Brabant.

In groepjes gingen de aanwezigen in gesprek over de praktijkvoorbeelden. Hoe inspireren deze voorbeelden hen en zien ze kansen voor hun eigen organisatie om deze praktijkvoorbeelden over te nemen? Kunnen deze initiatieven wellicht bovenregionaal verder worden uitgerold?

Gezamenlijke conclusie

De aanwezigen concludeerden dat er kansen zijn tot een verdere bovenregionale verkenning van de vakschool. Ook willen ze over de subregio's heen meer kennis en expertise met elkaar delen. En er was veel enthousiasme en draagvlak om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst.