Zuidoost

Samen voor een toekomst­bestendige arbeidsmarkt

Artikelafbeelding

Op donderdag 14 april 2022 kwamen in Igluu in Eindhoven veertig bestuurders uit Zuidoost-Brabant samen om te praten over de noodzakelijke transities in de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn.  

Samen bouwen aan nieuwe oplossingen, dat gaat, zoals hoogleraar Freek Peters in zijn presentatie over leiderschap memoreerde, niet volgens voorspelbare patronen. De uitdagingen in de arbeidsmarkt vragen om een andere manier van sturen, organiseren en verbinden. In dit complexe speelveld is het zaak om oog te hebben voor het geheel, snel te kunnen schakelen, meerdere belangen mee te wegen en in samenspel te leren en ontwikkelen.

Bekijk het videoverslag.

Voorbij de cijfers

Na verwelkoming van de gasten en het openingswoord van voorzitter Pascale Voermans gaf Eppie Fokkema een overzicht van de stand van zaken en een doorkijk naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Het aantal werknemers in zorg en welzijn in Zuidoost Brabant is 60.000. Dat betekent dat de organisaties samen een van de grootste werkgevers van de provincie zijn. De cijfers voor de oplopende tekorten liegen er niet om. ‘Dat gaan we niet meer oplossen binnen de bestaande kaders’, aldus Eppie Fokkema. Daarvoor zullen we op een totaal andere manier naar de organisatie van werken en leren moeten gaan kijken. Niet vanuit de klassieke structuren, maar vanuit het concept van samenwerkende zorgnetwerken, die nauw verweven zijn met de opleidingen in de regio.

Bekijk de infographic (pdf) en de video over de werkwijze in de regio.

Denken in mogelijkheden

Marcelis Boereboom, secretaris generaal van VWS ging met de aanwezigen in gesprek over de dilemma’s en kansen. Mogelijke oplossingsrichtingen die hij benoemde, waren onder andere het verhogen van de productiviteit van medewerkers door een grotere minimum aanstelling, het werk anders organiseren door inzet van digitalisering en artificial intelligence, kritischer de juiste zorg op de juiste plek aanbieden, langer behouden van medewerkers en meer inzetten op preventie. Boereboom complimenteerde de RAAT met de gezamenlijk ingezette ontwikkelingen: ‘Met deze energie en gedrevenheid kan het niet anders dat de samenwerkingsinitiatieven hun vruchten gaan afwerpen.’

Leren van elkaar

Nicole Kroon, directeur van de Directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt VWS, prees het motto van de middag: ‘de vrijblijvendheid voorbij’. Dat is precies waar we nu staan, vertelde ze. Het vraagt radicale keuzes maken en dus ook niet meer inzetten op groei van de sector, maar slimmer samenwerken. Innovatiekracht heeft baat bij regionaal werkgeverschap, benadrukte mevrouw Kroon. Meer eigenaarschap bij werkgevers zelf neerleggen en minder regeldruk. Nicole Kroon gaf aan dat ze vooral in gesprek wil met bestuurders om op te halen wat er nodig is, om vanuit die behoeften het beleid af te stemmen en zo werkelijk ondersteuning te kunnen geven aan anders organiseren en anders leren. Marcelis Boereboom erkent dat er in de wisselwerking tussen ‘Den Haag’ en de praktijk van besturen wel eens ruis op de lijn kan komen, maar dat we er met elkaar verantwoordelijk voor zijn om die vicieuze cirkel te doorbreken. De uitdaging is om respectvol waarheden naast elkaar te plaatsen en verschillende perspectieven met elkaar te verbinden.

De volgende ronde

Na een korte pauze bogen de aanwezigen zich aan de dialoogtafels over de kansen die er liggen op de thema’s van de drie ontwikkellijnen: samen slimmer ontwikkelen, aantrekken en organiseren. Enkele onderwerpen:

  • Hoe ga je met medewerkers in gesprek over het anders organiseren van werk?
  • Hoe kunnen we samen breed competentie gericht opleiden?
  • Hoe kunnen we samen optrekken in vraagstukken zoals accreditatie?
  • Hoe kunnen we intersectoraal kansen creëren in samenwerking met het bedrijfsleven en andere sectoren buiten Z&W?
  • Hoe kunnen we in het verlengde van de succesvolle Brainport samenwerking een soortgelijk succes voor de arbeidsmarkt in Z&W teweeg brengen?
  • Hoe kunnen we samen met mbo- en hbo-opleidingen de medewerker toerusten met vaardigheden voor de toekomst?

Samen zwermen

Na de boeiende presentatie van Freek Peters over Samenwerkend leiderschap sloot Pascale Voermans de middag af met een bedankje aan de mensen die de bijeenkomst mogelijk hadden gemaakt en aan de aanwezige gasten voor hun constructieve bijdragen. Pascale vatte de middag als volgt samen: ‘We hebben nu jaren al het mogelijke binnen onze eigen organisaties gedaan om oplossingen voor de personeelstekorten te vinden. Nu is het tijd om met vrolijke veerkracht veel meer buiten de lijntjes te kleuren.