Behouden

Arbeidsmarkt in Beeld 2023

Artikelafbeelding

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zorg en welzijn in Noord-Brabant zich? In deze publicatie geven we inzicht in arbeidsmarktcijfers en brengen we de belangrijkste uitdagingen nu, en in de toekomst, in kaart.

Terug naar Nieuws

Dit doen we aan de hand van de thema’s: demografie, werkgelegenheid, arbeidsmarktprognoses, vacatures, deeltijdfactor, mobiliteit binnen en buiten de sector, verzuim en onderwijs. Hier ga je gelijk naar de publicatie.

De belangrijkste cijfers op een rij

  • De bevolking in Noord-Brabant neemt van 2022 tot 2032 naar verwachting toe met ruim 155.000 inwoners(+6%). De potentiële beroepsbevolking stijgt naar verwachting in dezelfde periode met 31.000 werknemers (+2%).
  • Sinds 2018 zijn de meeste werknemers 55 jaar of ouder. Dit aantal gaat naar verwachting de komende jaren nog meer toenemen.
  • De komende 10 jaar zal het aantal medewerkers naar alle waarschijnlijkheid blijven stijgen. In 2032 werken naar verwachting circa 223.000 zorg- en welzijnsmedewerkers in Noord-Brabant.
  • Ondanks dat het aantal medewerkers de komende jaren blijft toenemen lopen de tekorten oplopen. In 2032 komen we naar verwachting ruim 24.000 zorg- en welzijnsmedewerkers tekort in Noord-Brabant. Relatief gezien is dat een tekort van 11%.
  • Het verzuimpercentage in Noord-Brabant ligt lager dan het landelijk gemiddelde in zorg en welzijn.
  • De afgelopen jaren is de externe uitstroom in Noord-Brabant gestegen, met een forse stijging in 2022. De externe instroom was elk jaar hoger dan de externe uitstroom.

Droom of nachtmerrie?

Met man en macht werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Zijn deze inspanningen voldoende? Ontwikkelt zich een droomscenario of een doemscenario? In het tweede deel van Arbeidsmarkt in Beeld 2023 schetsen we twee scenario’s, wetende dat de toekomst waarschijnlijk ergens in het midden ligt. Hoe die toekomst er uit kan zien omschrijven we in het genuanceerde scenario. We denken dat de scenario's helpen bij het nadenken over de toekomst van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn en daarmee bij het maken van beleidskeuzes.


De hele publicatie lezen? Dat kan hier.