Zuidoost

Samen Slim: samenwerken brengt je verder

Artikelafbeelding

De arbeidsmarktkrapte neemt toe en het wordt steeds duidelijker dat deze problemen niet zomaar opgelost kunnen worden. Het dwingt ons om anders te kijken naar hoe we de sector zorg en welzijn organiseren. Maar hoe doe je dat? Door als organisaties je krachten te bundelen in netwerken en samenwerkingen. Want: 1+1=3!

Terug naar Blogs

De arbeidsmarktproblemen in de sector zorg en welzijn oplossen hoef, en kan je als organisatie, niet alleen. Iedere zorg- en welzijnsorganisatie staat voor soortgelijke vraagstukken. Hoe trekken we nieuwe medewerkers aan? Hoe kunnen we de zorg slimmer organiseren? Hoe behouden we zorgprofessionals voor de sector? Door over de grenzen van je eigen organisatie te kijken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, kom je sneller tot nieuwe inzichten welke je ook gemakkelijker kunt implementeren.

Een (regionale) samenwerking is altijd op basis van gezamenlijkheid en bereidwilligheid om samen voor een doel te gaan. Je hebt geen formele verantwoordelijkheid naar elkaar toe, maar committeert je wel om mensen en tijd beschikbaar te stellen om van de samenwerking een succes te maken. Een netwerk staat of valt op verbondenheid en graag willen leveren.

Kennisdelen, tijdsbesparing en kostenbesparing

Als deze basis is gelegd, kan zo’n netwerk of samenwerking de organisatie veel brengen. Denk alleen al aan het delen van kennis. Als organisatie hoef je niet alles zelf te bedenken en organiseren. Er is al zoveel kennis aanwezig. Deze bestaande kennis delen met andere organisaties, branches of sectoren, bespaart veel tijd en geld. Hierdoor kunnen innovaties sneller geïmplementeerd worden.

Neem bijvoorbeeld het Samen Slim – project Online leeromgeving. Het doel van het project Online leeromgeving is bestaande hybride leerplatforms in zorg en welzijn open te stellen voor kleine en middelgrote organisaties en te verbinden tot één online leer- en ontwikkelomgeving. Door dit samen te ontwikkelen en uit te voeren bespaar je geld; een online platform kopen is goedkoper als je dit met meerdere werkgevers doet. Daarnaast heb je door deze samenwerking meer kennis in huis voor specifieke opleidingen.

Samen Slim

In Zuidoost-Brabant is het project ‘Samen Slim’ opgezet voor een nog intensievere samenwerking tussen zes zorg- en welzijnsorganisaties (Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Stroomz en Vitalis) en onderwijsinstellingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen. Met elkaar willen we de regio aantrekkelijker maken en op een slimme manier nieuwe medewerkers werven en uitstroom tegengaan. In wisselende samenstellingen werken we aan verschillende ontwikkellijnen om dit te bereiken.

Wat heb je nodig om samenwerkingen te laten slagen?

Er worden mooie resultaten geboekt, maar toch blijft het lastig om de opgehaalde kennis uit de netwerken te implementeren en laten landen in de eigen organisatie. Kleine clubjes ambassadeurs uit de netwerken zijn heel enthousiast, maar de rest van de organisatie is nog terughoudend. De kunst is om de rest van de organisatie in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkelingen. Op deze manier verspreiden de ambassadeurs zich als een olievlek over de organisatie, zodat alle lagen van de organisatie de samenwerkingen en de hieruit vloeiende resultaten omarmen.

Daarom organiseren we een werksessie voor iedereen uit de betrokken organisaties die meer wil weten over de projecten ‘De nieuwe medewerker’, ‘Skillbased werven en opleiden’ of ‘Online leeromgeving’. Door iedereen vroegtijdig mee te nemen in de denkrichting waar we uiteindelijk naar toe willen, kan de implementatie soepeler verlopen.

Positioneren

Gezamenlijk kunnen we de sector zorg en welzijn sterker positioneren. Door onze krachten te bundelen blijven we een sector waar mensen met plezier komen en blijven werken. Niet als concurrenten maar juist als samenwerkingspartners.