Behouden

Arbeidsmarktprognoses voor Noord-Brabant tot 2032 

Artikelafbeelding

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Brabant zich tot 2032? Om die vraag te beantwoorden analyseerde Transvorm arbeidsmarktprognoses. Daaruit blijkt dat nieuwe beleidsmaatregelen effect hebben op het zorggebruik en dus ook op de benodigde arbeid.

Nieuwe arbeidsmarktprognoses

De effecten van de nieuwe beleidsmaatregelen zijn met name zichtbaar in een verschuiving van verpleging en verzorging naar de thuiszorg. Ook in de kinderopvang zijn de effecten zichtbaar.

In de publicatie laten we de ontwikkeling van de verwachte arbeidsmarkttekorten van zorg- en welzijnspersoneel zien. De cijfers geven een goede indicatie van de knelpunten, nu en in de nabije toekomst.

Observaties

Uit de prognoses komen een aantal heldere observaties:

  • Mensen worden steeds ouder; meer mensen hebben meer zorg nodig.
  • Het aantal medewerkers in zorg en welzijn stijgt in de komende tien jaar met 22.600 (11%) tot ruim 223.000 medewerkers.
  • De vraag naar zorg groeit harder dan het aantal medewerkers. Het arbeidsmarkttekort loopt dan ook op tot ruim 24.000 medewerkers. Dit is 11% van het verwachte aantal medewerkers. In 2022 was dit 4%.
  • De grootste absolute tekorten worden verwacht in de functies verzorgende (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4). De verwachte tekorten in specialistische functies en bij huisartsen en ondersteuners zijn extra zorgwekkend omdat het gaat om specialistische functies waar alleen hoogopgeleide professionals na een langdurig opleidingstraject ingezet kunnen worden.
  • Nieuwe beleidsmaatregelen zijn er onder andere op gericht om de zorg anders in te richten en op een andere manier te gaan werken. Die beleidsmaatregelen hebben effect op het zorggebruik en dus ook op de benodigde arbeid, maar lossen de tekorten op de arbeidsmarkt niet op.