Strategische themabijeenkomst raden van Transvorm

Artikelafbeelding

Op 14 maart 2023 vond de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst plaats van de raden van Transvorm. Naast een kennismaking met zes nieuwe leden van de raad van advies kwamen ontwikkelingen aan de orde die van belang zijn voor de strategie, werkzaamheden en ontwikkeling van Transvorm.

Terug naar Nieuws

IZA, TAZ en transformatie

Tijdens de kennismaking spraken de aanwezigen onder meer over de vraag wat mensen mogen verwachten van zorg en welzijn en wat van hun naasten. En: hoe kan het maatschappelijke debat hierover goed worden gevoerd?

Op de agenda stond de voortgang van het Integraal zorgakkoord (IZA) en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en de (daarmee samenhangende) transformatieopgave voor een houdbare zorg en welzijn. Natuurlijk kwam ook aan de orde wat bij Transvorm aangesloten organisaties vanuit het samenwerkingsverband daarin elkaar kunnen betekenen.

Zorg- en welzijnsprofessional van de toekomst

Dieper werd ingegaan op wat de transformatieopgave betekent voor de eigen organisatie, voor de samenwerking in ketens en netwerken en voor de medewerkers. Hoe ziet de zorgprofessional van de toekomst eruit? Wat vraagt die medewerker en hoe kunnen organisaties daarop inspelen, bijvoorbeeld in communicatie, loopbaanpaden en opleiden.

De raden van Transvorm bestaan uit een raad van toezicht, raad van advies en raad van bestuur. In de komende bijeenkomsten van de raad van advies staat het vervolg op de strategische bijeenkomst van de raden van Transvorm centraal. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 14 juni en 11 oktober 2023. Een overzicht van de leden van de raad van advies vind je hier.