Noordoost
Project

Netwerken in de regio’s

Artikelafbeelding
Terug naar Regio Noordoost

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van deze netwerken? Neem contact op met Nienke Raaijmakers via n.raaijmakers@transvorm.org of 06 868 769 58.

Bestuurlijk netwerk Noordoost

Bestuurders binnen de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant hebben een aantal keer per jaar een gezamenlijk overleg. Het bestuurlijk overleg is sectorbreed en een groot deel van de Noordoost-Brabantse zorg- en welzijnsinstellingen is hierin vertegenwoordigd. Binnen het bestuurlijk overleg worden gemeenschappelijke afspraken gemaakt en ambities uitgesproken op het gebied van de arbeidsmarkt. De uitvoering van de afspraken vinden plaats binnen het HR-overleg. Bij het bestuurlijk overleg zijn ook het UWV, hbo en mbo vertegenwoordigd.

HR-netwerk Noordoost

HR-managers van bij Transvorm aangesloten organisaties komen vier keer per jaar samen. Ze wisselen informatie uit over actuele HR-thema’s die spelen en gezamenlijk worden vastgesteld, bijvoorbeeld vitaliteit, inzet van zzp’ers in de regio, verpleegkundig leiderschap of mantelzorg. Men bespreekt op welke manier ze krachten kunnen bundelen en inspireren elkaar met praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden onderwerpen voor het bestuurlijk netwerk voorbereid en bestuurlijke afspraken in het netwerk uitgewerkt. Ondersteunend aan het netwerk is een digitale community ingericht.

Opleidersnetwerk Noordoost

Opleidingsmanagers en -functionarissen van zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio, mbo- en hbo-onderwijs en SBB komen vier keer per jaar samen. Het doel van het overleg is tweeledig. Aan de ene kant is het kennisuitwisseling over verschillende opleidingsthema’s en vragen die leven bij organisaties (uitwisselen van goede voorbeelden), aan de andere kant gaat het over het verkennen van opleidingsvraagstukken in de regio en in hoeverre hierin regionaal samen te werken valt. Vanuit onderwijs en SBB worden ontwikkelingen gedeeld. En vanuit de zorg- en welzijnsorganisaties worden thema’s en vraagstukken ingebracht. Ondersteunend aan het netwerk is een digitale community ingericht.

Netwerk instroom en mobiliteit

HR-functionarissen (veelal recruiters) van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio wisselen in dit netwerk kennis en kunde uit op het gebied van instroom en mobiliteit. Gezamenlijke thema’s die zijn vastgesteld en aan bod komen, zijn onder andere arbeidsmarktcommunicatie, beeldvorming van de zorg binnen het primair en voortgezet onderwijs en inzet van onbenut arbeidspotentieel.

Blink!

Digitaal netwerk dat de regionale samenwerking ondersteunt van loopbaan- en hr professionals in het project Blink Noordoost Brabant. Naast de netwerken kunnen we hier ideeën, ervaringen en vragen uitwisselen