Terugblik op de werksessie Samen aan de slag

In Zuidoost-Brabant werken zeventien zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs samen om oplossingen te vinden voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Leidend hierin is RAAT, het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Ruim zestig lijn- en teammanagers, hr-adviseurs en recruiters kwamen donderdag 28 september bijeen tijdens de werksessie Samen aan de slag om zich te laten inspireren door de diverse samenwerkingsprojecten.

Met de werksessie Samen aan de slag wilde de Sectorale RAAT Zuidoost-Brabant de aanwezigen niet alleen informeren maar ook activeren. Want hoe meer mensen een bijdrage leveren aan de initiatieven, hoe beter. Door de regionale samenwerking nog verder uit te bouwen, kunnen we een steviger vuist maken tegen de uitdagingen waar we allemaal voor staan.

Informeren en inspireren

Brigitte Stuurstraat, lid van het Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Zuidoost (BAZ) en Monique Kuipers, strategisch adviseur bij Transvorm openden de werksessie. Zij presenteerden de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt Zuidoost en vertelden hoe de regionale samenwerking momenteel vorm krijgt. Jeroen Swanen, bestuurder van FAIR Brabant, informeerde de aanwezigen over de nieuwe coöperatie en de groeiende ZZP Pool.

Enthousiasmeren en activeren

In vier workshops namen vijf projectleiders de deelnemers mee in het waarom en hoe de verschillende activiteiten van de Sectorale RAAT Zuidoost tot stand komen. Tijdens de plenaire wrap up bleek dat zowel de workshopleiders als de deelnemers gevoed zijn met diverse ideeën. Brigitte Stuurstraat sloot af met een oproep tot deelname: “Weet dat er goede basis ligt, waardoor je gemakkelijk een bijdrage kunt leveren”.

Lees ook de presentatie van de werksessie