Zuidoost
Project

Talent4Health

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

Het project Talent4Health is gericht op het behoud van hbo-afgestudeerden. Uit cijfers blijkt dat er, vooral in het eerste en tweede jaar na afstuderen, veel uitval plaatsvindt. Het doel is hen na het afstuderen te ondersteunen en zo te behouden voor de sector. Recent afgestudeerden kunnen een programma doorlopen waarbij ze:

  • worden begeleid door Fontys;
  • gezamenlijk themabijeenkomsten en masterclasses aangeboden krijgen.

Aan de masterclasses kunnen tot maximaal vijf jaar geleden afgestudeerde hbo-verpleegkundigen meedoen. Uitzonderingen zijn hierop mogelijk.

Het project is onderdeel van het Actieprogramma Behoud.

Gerealiseerd

Op 12 oktober 2023 is het programma van start gegaan met de eerste van vijf masterclasses met het thema 'technologie en samenzorg'. Aan het programma doen 27 deelnemers mee, afkomstig van 17 verschillende zorgorganisaties. De werving gebeurde via interne communicatie met studenten, diploma-uitreikingen, alumni, social media, werkgevers en Transvorm.

Vooruitblik

In februari 2024 verwachten we instroom van nieuwe deelnemers die ook het programma van vijf masterclasses kunnen volgen. Tevens zijn er eerste verkenningen om de doelgroep verder uit te breiden met hbo-professionals uit het paramedische werkveld.
Gelijktijdig starten we een onderzoek naar de behoeften van de doelgroep en de meerwaarde/effecten van het programma.

Projectgroep

Het project is gestart op initiatief van Transvorm, Sint Annaklooster, Anna Zorggroep, Archipel, Kempenhaeghe in samenwerking met Fontys.

Fontys heeft de coördinatie van het project overgenomen.