Zuidoost
Project

Talent for Health

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

Het project Talent for Health is gericht op het behoud van hbo-v-afgestudeerden. Uit cijfers blijkt dat er, vooral in het eerste en tweede jaar na afstuderen, veel uitval plaatsvindt. Het doel is hen na het afstuderen te ondersteunen en zo te behouden voor de sector. Recent afgestudeerden kunnen gedurende twee jaar een programma doorlopen waarbij ze:

  • worden begeleid door Fontys;
  • gezamenlijk themabijeenkomsten en masterclasses aangeboden krijgen;
  • intervisie krijgen aangeboden onder begeleiding van Fontys.

Aan de masterclasses en intervisie kunnen tot maximaal vijf jaar geleden afgestudeerde hbo-verpleegkundigen meedoen.

Het project is onderdeel van het Actieprogramma Behoud.

Gerealiseerd

Na een periode van voorbereiding en afstemming is het programma in november 2022 gestart. In 24 november hadden de deelnemers hun eerste masterclass en in maart werd de tweede masterclass georganiseerd. Helaas zijn er in de tussentijd, om verschillende redenen, deelnemers afgevallen. In juni is voor de overgebleven kandidaten de laatste masterclass georganiseerd. Vanuit Fontys hebben alle afgestudeerde hbo-verpleegkundigen en werkgevers waar deze studenten werkzaam waren een oproep ontvangen om deel te nemen aan het nieuw te starten programma.

Vooruitblik

Afhankelijk van de aanmeldingen start een nieuwe groep kandidaten met het Talent4Health masterclass programma. De eerste masterclass wordt dan georganiseerd in oktober; het programma loopt door tot de zomer van 2024.

Projectgroep

Het project is gestart op initiatief van Transvorm in samenwerking met Fontys. De pilotgroep van deelnemende organisaties bestaat uit Sint Annaklooster, Anna Zorggroep, Archipel en Kempenhaeghe.

Fontys heeft de coördinatie van het project overgenomen.