Zuidoost
Project

Perspectief op werk in de zorg

Artikelafbeelding
Terug naar Projecten

Beschrijving/doel

Het doel is om medewerkers uit krimpsectoren naar een baan in de zorg te begeleiden. Het project bestaat uit vier pijlers:

  • het uitbreiden van oriëntatietrajecten voor zij-instromers;
  • het organiseren van meer leerondersteuning en praktijkbegeleiding;
  • bewustwording van mogelijkheden voor financiering van praktijkbegeleiding;
  • het verder implementeren van werken met certificeerbare eenheden.

Met PoW-middelen zijn concrete acties gestart binnen de Ik Zorg. Academie en het Ik Zorg. Contactpunt. Aanvullend op de PoW-middelen is financiering vanuit de middelen MRE toegekend, waardoor het project een verbinding heeft met het regionale omscholingsproject 'Reskilling' van Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Gerealiseerd

Na inventarisatie van bestaande activiteiten in de regio, is in 2021 een aanzet gemaakt voor een sectorale programmalijn zij-instroom. Deze programmalijn is vervolgens geïntegreerd met de al bestaande aanpak in de vvt-branche (Lefgozer (m/v)). De regionale opleider Summa verzorgt hierbij de scholing. Extra activiteiten, gericht op het goed laten landen van (zij-)instromers, zijn opgenomen in het programma van het Ik Zorg. Contactpunt en in de extra begeleidingsactiviteiten.

Behalve het sectorale, verkorte traject voor de functie van verzorgende IG is het verkorte programma voor de functie van persoonlijk begeleider ontwikkeld. Inmiddels zijn er twee groepen gestart. De volgende groep is gepland en in voorbereiding. De verkorte opleiding voor de functie van verpleegkundige (niveau 4) wordt momenteel ontwikkeld en start binnenkort.

De knelpunten bij de inzet van certificeerbare eenheden zijn onderzocht en de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Inmiddels zien we een toename van het opleiden met behulp van certificeerbare eenheden.

De uitkomsten van een design-sessie over innoveren in begeleiden zijn gepresenteerd aan de HAZ en vertaald in een plan van aanpak. Aandachtspunten zijn meegenomen in de notitie ‘ZO verandert de zorg’.

Vooruitblik

Het project Perspectief op Werk in de zorg is verlengd tot juli 2023. Het loopt nu gelijk met de projectperiode van MRE. Hierdoor kunnen we niet alleen invulling geven aan de borging van de ontwikkelde omscholingstrajecten, maar ook extra trajecten ontwikkelen voor actuele kansrijke doelgroepen. We verduurzamen de projectuitkomsten door ze in te bedden in de regionale werkstructuur.

Projectgroep

Voor de start van het project is in een brainstormsessie de inhoud vastgesteld met een afvaardiging van St. Anna Zorggroep, Oktober, Lunet en Vitalis.

De uitvoering van het project is ingebed in de bestaande structuur van de sectorale RAAT, met extra afstemming tussen de projectleiders en de uitvoerende partijen (Lefgozer, Summa) om de voortgang te bewaken.

Projectleider

Wendy Duijvesteijn, w.duijvesteijn@transvorm.org

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Eindhoven vanuit de middelen Perspectief op Werk (PoW) en herstelaanpak Metropool Regio Eindhoven (MRE).