Brabant
Project

FZO-regio Noord-Brabant

Artikelafbeelding
Terug naar Brabant

Beschrijving/doel

Om de zorg toekomstbestendig te maken wordt er steeds meer ingezet op regionale samenwerkingen, waaronder op het gebied van het opleiden van zorgprofessionals. Nederland is ingedeeld in FZO-regio’s (FZO verwijst naar het vroegere Fonds Ziekenhuis Opleidingen). In de FZO-regio Noord-Brabant werken negen ziekenhuizen samen om meer en beter op te leiden. Per ziekenhuis is er een actieplan om de landelijk vastgestelde opleidingsinspanning te halen. Er is extra aandacht voor het meer opleiden, het verhogen van opleidingsrendement en behoud van gediplomeerden. De aanpak per ziekenhuis kan verschillen.

De FZO-regio Noord-Brabant werkt binnen dit project samen met ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant), het regionale samenwerkingsverband voor bij- en nascholing BEN OK en Transvorm. Transvorm levert als coalitiepartner een belangrijke bijdrage aan dit project door kennis te delen, verbindingen te leggen en mee te denken. Bijvoorbeeld door te kijken hoe een flexibele schil van zorgprofessionals kan worden ingezet waneer er tijdelijk extra capaciteit nodig is.

Samen met Pfzw is Transvorm bezig om gegevens over uitstroom en behoud van personeel, specifiek voor specialistische vervolgopleidingen, beter inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen we daar heel concreet acties aan koppelen om uitstroom te verminderen.

Resultaten

Dankzij deze samenwerking:

  • Worden er meer opleidingsplekken binnen de negen ziekenhuizen gecreëerd, gelinkt aan ramingen van het capaciteitsorgaan.
  • Wisselen de ziekenhuizen onderling meer kennis uit over hoe er meer opleidingsplekken gecreëerd kunnen worden.
  • Zijn er ook stappen gezet als het gaat om behoud, waarbij er bijvoorbeeld een flexibele schil wordt ontwikkeld voor SEH-verpleegkundigen.

Vooruitblik

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) nam de Verklaring Arbeidsmarkt Zorg aan, waar de ziekenhuizen zich landelijk verbinden om:

  • Op te leiden volgens de ramingen van het capaciteitsorgaan
  • 10% meer stageplaatsen te bieden
  • 10% meer zorgmedewerkers te behouden.

Het actieplan van FZO-regio Noord-Brabant is op deze landelijke doelstelling gebaseerd.

Projectgroep

  • De negen ziekenhuizen van FZO-regio Noord-Brabant
  • ROAZ
  • BEN OK
  • Transvorm

Verder lezen