Behouden
Zuidoost

Regionaal Leerplatform Zuidoost

Beschrijving/doel

We staan allemaal voor de uitdaging gericht op de transitie van de zorg. We realiseren een ‘Regionaal leerplatform’ voor Zuidoost-Brabant: onderwijs en werkgevers ontwikkelen in gezamenlijkheid opleiding/trainingen/ontwikkeltrajecten, inhoudelijk afgestemd op de arbeid van de toekomst. Op deze wijze zijn medewerkers, mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers betrokken en zijn ze wendbaar om deze transitie mede invulling te geven.

Gerealiseerd

Het project bevindt zich in de initatieffase. Tijdens de arbeidsmarktconferentie van 11 april 2024 is de behoefte uitgevraagd bij BAZ/HAZ leden.

We starten dit project met de focus op:

  • Samen ontwikkelen op de grote transitie
  • Samenwerken op het traditionele aanbod

Vooruitblik

De komende tijd staat in het teken van verkennen:

  • We brengen in kaart van wat we al te bieden hebben in de regio
  • We doen een behoeftenonderzoek bij zorg- en welzijnsorganisaties: waar wil men op aanhaken?
  • Waar kunnen we van leren of op aansluiten?
  • Concretisering van definiëring, doelstelling en invulling van het platform middels schrijven van concreet projectplan c.q. plan van aanpak.

Projectgroep

Momenteel zijn er op diverse thema's verkennende werkgroepjes aan de slag met de vormgeving van het platform.

Projectleiders

Wilm Vervoort (Sint Annaklooster) en Simone van Oort (Vitalis)