Skills
Zuidoost

Ontdek je talenten

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

Door middel van een skillsgerichte aanpak willen we meer zorgprofessionals aantrekken en behouden voor de deelnemende organisaties en de sector. We maken een op skills gebaseerd profiel voor ‘de nieuwe zorgmedewerker’. Welke vaardigheden en competenties heeft een zorgmedewerker nodig en welke heeft hij al? We ontwikkelen een methodiek om vacatures van negen meest voorkomende beroepen in zorg en welzijn skillbased op te stellen, zodat we;

 • Gericht op competenties kunnen werven;
 • De competenties kunnen toetsen;
 • Om van daaruit een verbinding met het nieuwe leren te maken.

Daarnaast verbinden we bestaande (hybride) leerplatforms in zorg en welzijn tot één online leer- en ontwikkelomgeving.

Gerealiseerd

Dit project bestond in een eerdere fase uit twee projecten (Skillbased werven en opleiden en Online leeromgeving) en resulteerde in het online platform Ontdek je talenten.

Uitgangspunten bij het inrichten:

 • Gebruik maken van elkaars expertise.
 • Delen van bestaande materialen.
 • Gezamenlijk nieuwe materialen ontwikkelen.

In de verkennende fase zijn zes tools onderzocht. De projectgroepleden hebben vervolgens vier tools in de praktijk getest en een rapport met hun bevindingen uitgebracht. In de besluitvorming heeft het perspectief op een geïntegreerde oplossing met het Talentenpaspoort de doorslag gegeven.

Er is gekozen voor een tool die geïnteresseerden ondersteuning biedt bij het kiezen van een profiel in de zorg, met daaraan gekoppeld de opleidingspaden. Er staan dertien profielen op de website, met van elke de vijf belangrijke skills.

De tool is onderdeel van de nieuwe gezamenlijke werken bij-website: ontdekjetalenten.nl. Op deze website staat het vacature-aanbod en kan de werkzoekende toegang krijgen tot het talentenpaspoort en de online leeromgeving.

Het platform omvat een aantal leerlijnen die aansluiten op uitkomsten van het Talentenpaspoort. De eerste leerlijn heet ‘Kennismaken in de zorg’. Daarnaast worden de eerste e-learnings vanuit de organisaties op het digitale platform met elkaar gedeeld.

Op de website van BrabantLeert wordt voor werkzoekenden een verwijzing opgenomen naar de nieuwe gezamenlijke werken bij-website: ontdekjetalenten.nl. Op deze website staat het vacature-aanbod en kan de werkzoekende toegang krijgen tot het talentenpaspoort en de online leeromgeving.

De eerste versie van de online leeromgeving is in gebruik genomen. Samen met de deelnemende organisaties zullen we gaan ontdekken, ervaren en doen.

Vooruitblik

Op dit moment focussen we ons op de volgende inspanningen:

 • Bekendheid en gebruik website ontdekjetalenten.nl verhogen, onder andere door inzet marketingcampagne
 • Proces skillbased werven en opleiden doorlopen en verfijnen
 • Doorontwikkeling leerpaden en leeromgeving
 • Evaluatie ten behoeve van verlenging inzet ontdekjetalenten.nl
 • Aantrekken van nieuwe organisaties

Projectgroep/-leider

Het projectleiderschap is belegd bij Daniëlla van Buel van Lunet, d.v.buel@lunet.nl en Celine Zondervan van Vitalis, c.zondervan@vitalisgroep.nl.

De projectgroep bestaat uit Vitalis, Archipel, Lunet, Stroomz, Sint Annaklooster, ROC Summa College en Fontys Hogescholen,