Ontwikkellijnen

Artikelafbeelding

De ambitie van de RAAT Zuidoost-Brabant is vertaald in drie ontwikkellijnen en het Ik Zorg. Contactpunt.

Samen slimmer ontwikkelen

Ondanks de vele inspanningen om medewerkers langdurig te binden, verlaten toch nog steeds behoorlijk veel medewerkers onze sector. Op basis van de uitstroomredenen pakken we gezamenlijk

het thema ‘Een leven lang ontwikkelen’ op. Samen slimmer ontwikkelen maakt het voor medewerkers mogelijk om zich te ontwikkelen in een richting die past bij hun persoonlijkheid, welzijn en passie. Zo behouden we meer medewerkers in zorg en welzijn voor de sector.

Samen slimmer aantrekken

We staan voor de uitdaging om potentiële medewerkers te bereiken en te enthousiasmeren en door te leiden naar opleidingen, stages en banen. Samen slimmer aantrekken heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten kiezen voor werken in zorg en welzijn. Gezamenlijk positioneren we de regio met een pakkende en enthousiasmerende boodschap als beweeglijk, innovatief en aantrekkelijk voor bestaande en toekomstige werknemers. De uitdaging is ook om die instromers goed te introduceren en in te bedden in het werkveld.

Dit doen we door de inzet van het Ik Zorg. Contactpunt, met activiteiten zoals kansenmarkten, workshops, webinars, meet & greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen.

Regio Brainport Eindhoven heeft een sterke nationale en internationale positie en is aantrekkelijk voor ondernemers. De regio zet continu in op innovatie en nieuwe technologieën. Als sector sluiten wij daar zo veel mogelijk bij aan.

Een goede, structurele en gezamenlijke organisatie is het centrale punt van Samen slimmer aantrekken. Met wie gaan we (intra- en intersectorale) allianties aan? Hoe maken we slim gebruik van de regio? Welke nieuwe en innovatieve ontwikkelingen kunnen hierbij ondersteunen? Hoe organiseren we de instroom in de sector zo dat het minimale druk op de werkvloer geeft?

Projecten

Samen slimmer organiseren

In de regio groeit het besef dat we anders en slimmer moeten organiseren om de personele knelpunten het hoofd te bieden. De toekomstscenario’s tonen de noodzaak van een andere aanpak. Maar hoe doen we dat? En hoe denken we ruimer dan de eigen organisatie?

Met de ontwikkellijn Samen slimmer organiseren zoeken we naar oplossingen voor het delen van personeel. Een gedeeld werkgeverschap beoogt medewerkers in de sector te behouden ‘voor het leven’. Dat bereiken we door medewerkers meer uren, flexibiliteit en regie over het eigen rooster te bieden. Ook op maat gemaakte ontwikkel- en opleidingstrajecten helpen daarbij.

Het plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren beschrijft hoe we door middel van sectoraal werkgeverschap gezamenlijk nieuwe en ondernemende medewerkers aantrekken en binden. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om door te pakken op de uitwerking van het plan.

Projecten

Ik Zorg. Contactpunt