Ontdekdezorg Contactpunt

Artikelafbeelding

Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren en te ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden in zorg en welzijn is eind 2018 het Ik Zorg. Contactpunt in het Microlab op Strijp S gestart. Vanuit deze centrale plek in de regio worden diverse activiteiten georganiseerd voor geïnteresseerden. Vanaf oktober 2023 heet het Ik Zorg. Contactpunt: Ontdekdezorg Contactpunt.

Beschrijving/doel

Deelnemende organisaties voeren adviesgesprekken met geïnteresseerden of leveren een bijdrage aan activiteiten als Meet & Greets, kansenmarkten en webinars.

Het Ontdekdezorg Contactpunt richt zich, behalve op instroom, ook op behoud en een leven lang ontwikkelen van zorgmedewerkers. Hierbij is afstemming en verbinding met de andere ontwikkellijnen en projecten in de regio's gewaarborgd.

Centrale punt

Het Ontdekdezorg Contactpunt ontwikkelt zich tot hét centrale punt op het gebied van instroom, behoud en kennisdeling in Zuidoost-Brabant. Dit in afstemming met de werkgroepen van de drie ontwikkellijnen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en signalen van kandidaten en deelnemende organisaties vertalen we waar mogelijk naar (verbetering van) werkprocessen en Ontdekdezorg-activiteiten. Daarnaast is het Ontdekdezorg Contactpunt de schakel waar alle ontwikkellijnen en projecten van de Sectorale RAAT Zuidoost samenkomen.

Gerealiseerd

 • In april 2023 hebben we de duizendste bezoeker mogen verwelkomen in Eindhoven.
 • Workshops en webinars voor 540 geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn.
 • Kansenmarkten en Meet & Greets voor ruim 750 bezoekers.
 • Jaarlijkse aanwezigheid, samen met het promotieteam van zorgmedewerkers, op Onderwijsbeurs Zuid en op oriëntatiedagen van het voortgezet onderwijs, met in september 2023 20.415 bezoekers.
 • Deelname aan oriëntatie- en banenmarkt van o.a. UWV en KempenPlus.
 • Samenwerking met het accountteam zorg en welzijn van 04werkt (UWV/gemeenten/sociale werkvoorziening) en deelname op door stakeholders georganiseerde activiteiten zoals banenmarkten.
 • Samen met het onderwijs organiseren van een ‘Boysdag’ om jongens van de middelbare school te informeren over de mogelijkheden in de sector.

Stappen die zijn gezet na onze activiteiten:

 • 50% doorverwijzingen naar zorgorganisaties (oriëntatie-activiteiten/opleiden) en leerwerktrajecten (via ontdekdezorgbrabant.nl);
 • 30% doorverwijzingen naar een loopbaancoach van ‘Sterk in je Werk’;
 • 10% onderwijs;
 • 10% overig (onder andere geen match met zorg en welzijn).

Promotie

De activiteiten van het Ontdekdezorg Contactpunt promoten we via:

 • www.ontdekdezorgbrabant.nl;
 • campagnes op sociale media (Facebook en Instagram);
 • huis-aan-huis kranten;
 • zorg- en welzijnsorganisaties;
 • stakeholders zoals UWV en gemeenten.

Projectfase voorbij

Omdat de projectfase voorbij is, werken we niet meer met een vaste projectgroep. In navolging van de structuur in Zuidoost-Brabant leggen we ontwikkelvraagstukken, knelpunten en dillema’s voor aan de HAZ. De HAZ geeft hiermee richting aan het Ontdekdezorg Contactpunt. Concrete activiteiten agenderen we in het contactpersonenoverleg en waar nodig gaat een tijdelijke werkgroep aan de slag.

Een van de thema’s die we gaan oppakken, is hoe we kansen en mogelijkheden voor potentiële kandidaten zichtbaar en beschikbaar kunnen maken.

Skillsgericht werven

Het Ontdekdezorg Contactpunt is de landingsplaats voor kandidaten die via de nieuwe website Ontdekjetalenten.nl potentieel zijn voor zorg en welzijn. Deze site is het resultaat van de samenwerking tussen de werkgroepen van Skillbased werven en opleiden en Online leeromgeving. De site met de tool Talentenpaspoort matcht kandidaten op basis van talenten en interesse op een zorg- en welzijnsprofiel. Het Contactpunt informeert kandidaten over de kansen en mogelijkheden bij de deelnemende organisaties.

Ook via Passport for work kunnen kandidaten matchen met de beschikbare zorgprofielen die zijn geplaatst door het Contactpunt. Tijdens de Ontdekdezorg- activiteiten worden de kandidaten nader geinformeerd over de mogelijkheden in zorg en welzijn in de regio zuidoost-Brabant.

Vooruitblik

De uitdaging om kandidaten te interesseren voor een loopbaan in zorg en welzijn wordt steeds groter. Kansen en mogelijkheden moeten zichtbaar en beschikbaar zijn voor potentiële kandidaten. Met deelnemende organisaties onderzoeken we de mogelijkheden van een gezamenlijk oriëntatietraject in zorg en welzijn.

Ook in 2024 organiseren we kleinschalige gezamenlijke activiteiten ‘dichtbij’ de potentiële medewerkers. De nieuw ontwikkelde Brabantbrede wervingscampagne 'Ontdekdezorg. Zoals we dat in Brabant doen' is ingebed in de uitstraling en werkwijze van het Contactpunt.

Contactpersonen

Contactpersonen van onderstaande organisaties leveren een bijdrage aan het Ontdekdezorg Contactpunt.

 • Vitalis WoonZorg Groep*
 • Stichting Zorg & Wonen Glorieux
 • Anna Zorggroep
 • Valkenhof
 • Lunet*
 • Oktober
 • Stichting Land van Horne
 • Archipel*
 • Severinus*
 • SWZ*
 • Amaliazorg
 • Archipel Thuis*
 • Sint Annaklooster
 • Joris Zorg
 • Kempenhaeghe*
 • ZuidZorg
 • Libra Revalidatie & Audiologie
 • Bevolkingsonderzoek Zuid
 • Regionaal Autisme Centrum
 • Dichterbij*
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Neos
 • GGzE

*) Organisaties die gesprekken voeren op het Ontdekdezorg Contactpunt