Ik Zorg. Contactpunt

Artikelafbeelding

Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren en te ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden in zorg en welzijn is eind 2018 het Ik Zorg. Contactpunt in het Microlab op Strijp S gestart. Vanuit deze centrale plek in de regio worden diverse activiteiten georganiseerd voor geïnteresseerden.

Beschrijving/doel

Deelnemende organisaties voeren adviesgesprekken met geïnteresseerden of leveren een bijdrage aan activiteiten als Ik Zorg. Meet & Greets, Ik Zorg. Kansenmarkten en Ik Zorg. Webinars.

Het Ik Zorg. Contactpunt richt zich, behalve op instroom, ook op behoud en een leven lang ontwikkelen van zorgmedewerkers. Hierbij is afstemming en verbinding met de andere ontwikkellijnen en projecten in de regio's gewaarborgd.

Centrale punt

Het Ik Zorg. Contactpunt ontwikkelt zich tot hét centrale punt op het gebied van instroom, behoud en kennisdeling in Zuidoost-Brabant. Dit in afstemming met de werkgroepen van de drie ontwikkellijnen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en signalen van kandidaten en deelnemende organisaties vertalen we waar mogelijk naar (verbetering van) werkprocessen en Ik Zorg. activiteiten. Daarnaast is het Ik Zorg. Contactpunt de schakel waar alle ontwikkellijnen en projecten van de Sectorale RAAT Zuidoost samenkomen.

Gerealiseerd

 • In april 2023 hebben we de 1000e bezoeker mogen verwelkomen https://www.ontdekdezorgbrabant.nl/meer-dan-duizend-bezoekers-wegwijs-gemaakt-in-zorg-en-welzijn.
 • Workshops en webinars voor 540 geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn.
 • Kansenmarkten en Meet & Greets voor ruim 750 bezoekers.
 • Jaarlijkse aanwezigheid, samen met het promotieteam van zorgmedewerkers, op Onderwijsbeurs Zuid en op oriëntatiedagen van het voortgezet onderwijs.
 • Deelname aan oriëntatie- en banenmarkt van o.a. UWV en KempenPlus
  Samenwerking met het accountteam zorg en welzijn van 04werkt (UWV/gemeenten/sociale werkvoorziening) en deelname op door stakeholders georganiseerde activiteiten zoals banenmarkten.
 • Samen met het onderwijs organiseren van een ‘Boysdag’ om jongens van de middelbare school te informeren over de mogelijkheden in de sector.

Stappen die zijn gezet na Ik Zorg. activiteiten:

 • 50% doorverwijzingen naar zorgorganisaties (oriëntatie-activiteiten/opleiden) en leerwerktrajecten (via ontdekdezorgbrabant.nl);
 • 30% doorverwijzingen naar een loopbaancoach van ‘Sterk in je Werk’;
 • 10% onderwijs;
 • 10% overig (onder andere geen match met zorg en welzijn).

Zij-instroomproject Lefgozer (m/v)

Het Ik Zorg. Contactpunt en Lefgozer (m/v) werken nauw samen. Bezoekers van het Ik Zorg. Contactpunt die interesse hebben en behoren tot de doelgroep, informeren we over het project. Kandidaten waarvoor Lefgozer (m/v) niet passend is, worden doorverwezen naar het Ik Zorg. Contactpunt voor een adviesgesprek. Zorgorganisaties kunnen kandidaten waarmee geen match is, doorverwijzen naar het Ik Zorg. Contactpunt.

Promotie

De activiteiten van het Ik Zorg. Contactpunt promoten we via:

 • www.ontdekdezorgbrabant.nl;
 • campagnes op sociale media;
 • huis-aan-huis kranten;
 • zorg- en welzijnsorganisaties;
 • stakeholders zoals UWV en gemeenten.

Projectfase voorbij

Omdat de projectfase voorbij is, werken we niet meer met een vaste projectgroep. In navolging van de structuur in Zuidoost-Brabant leggen we ontwikkelvraagstukken, knelpunten en dillema’s voor aan de HAZ. De HAZ geeft hiermee richting aan het Ik Zorg. Contactpunt. Concrete activiteiten agenderen we in het contactpersonenoverleg en waar nodig gaat een tijdelijke werkgroep aan de slag.

Een van de thema’s die we gaan oppakken, is hoe we kansen en mogelijkheden voor potentiële kandidaten zichtbaar en beschikbaar kunnen maken.

Passport for Work

Eind 2022 is de pilotfase van het project Passport for Work afgerond en de bevindingen zijn gedeeld. Het Ik Zorg. Contactpunt nodigde in deze fase kandidaten die op skills matchen, uit voor een oriënterend gesprek. De komende periode onderzoeken we samen met de gemeente Eindhoven hoe het Ik Zorg.Contactpunt met Passport for work verbonden kan blijven en een bijdrage kan leveren aan een duurzame match in de sector.

Vooruitblik

Het Ik Zorg. Contactpunt is inmiddels 'verankerd' in de regio en is de projectfase voorbij. Op de doorontwikkeling van het contactpunt in de regio is denk-en slagkracht essentieel. De komende periode staat onder andere in het teken hoe we dit gezamenlijk kunnen bereiken. De activiteiten van het Ik Zorg. Contactpunt ontwikkelen door in lijn met de behoeften en resultaten van de andere projecten en ontwikkellijnen.

De uitdaging om kandidaten te interesseren voor een loopbaan in zorg en welzijn wordt steeds groter. Kansen en mogelijkheden moeten zichtbaar en beschikbaar zijn voor potentiële kandidaten. Met deelnemende organisaties zal dit thema de komende periode worden opgepakt.

In aansluiting op bovenstaande worden de Ik Zorg. activiteiten in 2023 kleinschalig ‘dichtbij’ de geïnteresseerden georganiseerd.

Momenteel wordt een Brabantbrede arbeidsmarktcampagne ontwikkeld. Met de campagne zetten de Brabantse zorg- en welzijnssector in een positief daglicht te zetten, hopen we de vijver waarin we allemaal vissen te vergroten, willen we mensen aansporen om deel te nemen aan kennismakingsprogramma’s en opleidingen en dragen we regionaal werkgeverschap uit.
Deze campagne wordt ingebed in de werkwijze van het Ik Zorg. Contactpunt.

Contactpersonen

Contactpersonen van onderstaande organisaties leveren een bijdrage aan het Ik Zorg. Contactpunt.

 • Vitalis Woonzorg Groep*
 • Stichting Zorg & Wonen Glorieux
 • Anna Zorggroep
 • Valkenhof
 • Lunet*
 • Oktober
 • Stichting Land van Horne
 • Archipel*
 • Severinus*
 • SWZ*
 • Amaliazorg
 • Archipel Thuis*
 • Sint Annaklooster
 • Joris Zorg
 • Kempenhaeghe*
 • ZuidZorg
 • Libra Revalidatie & Audiologie
 • Bevolkingsonderzoek Zuid
 • Regionaal Autisme Centrum
 • Dichterbij*
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Neos
 • GGzE


*) Organisaties die gesprekken voeren op het Ik Zorg. Contactpunt