West
Project

ZOHRA - Zorg Onderwijs Herontwerp: Radicaal Anders

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

De manier waarop de huidige zorg is georganiseerd, is op termijn niet meer houdbaar. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. Willen we ook in de toekomst kwalitatieve zorg blijven bieden, dan moet er iets veranderen.

Project ZOHRA staat voor Zorg Onderwijs Herontwerp: Radicaal Anders. Met ZOHRA bereiden we de huidige én toekomstige zorgprofessionals voor op de (ouderen)zorg van de toekomst. Samen met onderwijsinstellingen Curio en Avans, VVT-organisaties met als kartrekkers Surplus, Thebe en Mijzo, adviesbureau Fronteer en andere partners uit de regio West-Brabant houden we ons bezig met de uitdaging: hoe kunnen we in co-creatie het zorgonderwijs van de toekomst ontwikkelen?

Resultaten

  • Kick-off van ZOHRA met vertegenwoordigers van verpleeghuiszorgorganisaties en uit het onderwijs (juni 2022)
  • Programmamanager ZOHRA aangesteld (september 2022)
  • Startmeeting ZOHRA (november 2022)
  • Door middel van vijf zogenaamde deep dive-dagen is geïnventariseerd wat er allemaal aan kennis en ervaring is en wat we nodig hebben (eerste twee kwartalen 2023)
  • Nieuwe onderwijsconcepten gepresenteerd (juni 2023)
  • In het najaar van 2023 startten de eerste pilots

Bekijk de brochure

Ga naar de website

Vooruitblik

Voor de zomer van 2024 worden de eerste pilots afgerond.

Projectgroep

  • Zorgorganisaties Surplus, Thebe en Mijzo
  • Onderwijsinstellingen Avans en Curio
  • Adviesbureau Fronteer
  • Transvorm

Projectleider

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org
06 868 166 88