West
Project

RITZ – Regionale Inzet Tijdelijke Zorg

Terug naar Regio West

Beschrijving/doel

RITZ staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Met de tijdelijke inzet van zorgmedewerkers bij een andere locatie of organisatie in de regio, kunnen openstaande diensten in roosters eenvoudig worden ingevuld. Voor medewerkers is het bovendien een laagdrempelige manier om een kijkje in de keuken te nemen bij andere organisaties en zo met nieuwe ideeën en inspiratie terug te gaan naar het eigen team. Een mooi voorbeeld van arbeidsinnovatie.

RITZ werkt met een digitaal platform waarin planners diensten uitzetten. Via een app ziet de medewerker, op basis van zijn of haar functieniveau, welke openstaande diensten beschikbaar zijn. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak.

Het concept biedt de voordelen van een vast contract en tegelijk de flexibiliteit waar veel medewerkers naar zoeken. Zorgorganisaties dragen zo bij aan een hogere medewerkerstevredenheid én het behoud van zorgpersoneel.

Resultaten

  • Platform RITZ online (oktober 2021)
  • De eerste diensten worden ingevuld (januari 2022)
  • RITZ benoemd tot koploper (maart 2022)
  • Zo’n zestig RITZ’ers zijn, met succes, actief in de regio (december 2022)

Vooruitblik

Met RITZ willen de werkgevers de volgende doelen bereiken:

  • De beschikbare capaciteit aan zorgmedewerkers bij de betrokken organisaties optimaal benutten;
  • Het aantal inzetbare uren van medewerkers vergroten;
  • Medewerkers behouden door meer ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen te bieden;
  • Verkennen hoe ook zzp’ers betrokken kunnen worden bij dit initiatief.

Projectgroep

  • Zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus
  • Transvorm


Meer weten? Neem contact op met de projectleider.

Projectleider

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org
06 868 166 88