West
Kennis

Netwerken in de regio's

Artikelafbeelding

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van deze netwerken? Neem contact op Sanne Schoolmeesters.

Terug naar Regio West

Netwerk mobiliteit regio West

In de mobiliteitsnetwerken wordt kennis gedeeld rondom arbeidsmobiliteit, wordt samengewerkt aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en worden kandidaten en vacatures uitgewisseld.

Netwerk Instroom regio West

Bij dit regionale netwerk staat de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal. Van aannamebeleid tot de invulling van een specifieke vacature, van wervingscampagne tot selectietool.

Deelnemers delen kennis en ervaringen over onder andere bronnen, mediakanalen, wijze van communiceren, leveranciers. Ook worden er afspraken gemaakt over de gezamenlijke activiteiten voor oriëntatie- en wervingsactiviteiten. Thema's en manier van samenwerken zijn afgestemd op de regio.

RAAT Huisartsen netwerk West-Brabant

De vraag naar personeel is de afgelopen jaren enorm gestegen, ook in de huisartsenzorg. Alle huisartsenzorggroepen uit de regio West-Brabant komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om dit te bespreken en acties hierop uit te zetten. Er worden verschillende activiteiten ingezet om meer instroom te creëren en mensen die in de huisartsenzorg werken te behouden. Zo is er in samenwerking met Curio een BBL traject voor doktersassistenten ontwikkeld, zijn er webinars georganiseerd over de toekomstbestendige huisartsenpraktijk en wordt en worden meet en greets georganiseerd.