Midden
West
Project

Be Incorporated (B!NC)

Artikelafbeelding
Terug naar Brabant

Beschrijving/doel

VVT-organisaties in Midden- en West- Brabant (aangesloten bij de Transitietafels West en Midden- Brabant) hebben hun krachten gebundeld met als doel:

 • meer grip krijgen op de tarieven van zzp’ers;
 • zorgprofessionals verleiden om (weer) in vaste dienst te komen;
 • meer regie op de inzet van zzp’ers in de zorg.

Aanpak

Drie projectteams houden zich ieder bezig met één van de volgende pijlers van het programma:

 1. Inrichten van een regionaal loket om zzp’ers gezamenlijk in de regio te werven, selecteren, contracteren en matchen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk digitaal, met een afdoende bezetting van ervaren flexconsulenten.
 2. Ontwikkelen van regionaal innovatief werkgeverschap.
 3. Uitvoeren van een inkooptraject met alle bemiddelaars van zzp’ers en gedetacheerden door regionaal de krachten te bundelen.

Resultaten

In september 2023 stemden de bestuurders aan de transitietafels van West- en Midden-Brabant in met een principeakkoord op het integrale programma. In oktober startte de formatie van de focusgroep en de projectteams. Voor het project regionale inkoop is een externe inkoopadviseur aangetrokken die in november 2023 startte met de uitvoering.

Vooruitblik

 • Voor het regionaal loket wordt een platform geselecteerd en gekoppeld en een organisatievorm gekozen. Verder wordt er is een diensten- en productportfolio ontwikkeld en vindt er doelgroepgerichte marketing en communicatie vindt plaats. In het laatste kwartaal van 2024 is het regionaal loket is operationeel.
 • Voor het regionaal modern werkgeverschap wordt een verkenning uitgevoerd naar de belangrijkste trends en best practices in de arbeidsmarkt. En op basis van de uitkomsten van een onderzoek onder moderne werkers (bijvoorbeeld zzp’ers) worden er innovatieve contractvormen ontwikkeld en getoetst.
 • Er is veel gaande op het landelijke speelveld. Om tot innovatie te komen wordt aan de landelijke tafels door de bestuurders invloed uitgeoefend met behulp van stakeholdermanagement.
 • Om de regionale samenwerking te versterken, vinden vier keer per jaar bestuurdersdialogen plaats.

Projectgroep

 • Transitietafel West- Brabant
 • Transitietafel Midden- Brabant