Midden
West
Project

Meer grip op zzp

Artikelafbeelding
Terug naar Brabant

Beschrijving/doel

Binnen zorg en welzijn verlaten steeds meer medewerkers hun organisatie om verder te gaan als zelfstandige binnen de sector. Deze zzp’ers gaan vaak via bemiddelingsbureaus aan het werk in de zorg. Mede door tussenkomst van deze bureaus zijn de tarieven om deze zelfstandige zorgprofessionals in te huren flink gestegen.

Zzp’ers in de zorg kunnen daarnaast makkelijker kiezen welke diensten zij draaien en zelf bepalen wanneer zij vrij nemen. En dit schuurt met de mogelijkheden van medewerkers in loondienst.

VVT-organisaties in Midden- en West- Brabant (aangesloten bij de Transitietafels West en Midden- Brabant) hebben daarom hun krachten gebundeld met als doel:

  • meer grip krijgen op de tarieven van zzp’ers;
  • zorgprofessionals verleiden om (weer) in vaste dienst te komen;
  • meer regie op de inzet van zzp’ers in de zorg.

Resultaten

Een hiervoor aangestelde programmamanager bracht in juli 2023 een adviesrapport uit. Dit rapport richt zich op de korte en lange termijn, geformuleerd in vier adviezen.

Vooruitblik

In de zomer van 2023 worden de adviezen uit het rapport verder uitgewerkt. Dit gebeurt op basis van ideeën die de aangesloten organisaties aanleveren op de vier adviezen. De Transitietafels West- en Midden- Brabant besluiten vervolgens eind september (onafhankelijk van elkaar) of zij akkoord gaan met de adviezen en verdere uitwerkingen daarvan in het rapport.

Projectgroep

  • Transitietafel West- Brabant
  • Transitietafel Midden- Brabant