Behouden
Noordoost

Regionale Samenwerking Re-integratie

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

Medewerkers binnen zorg- en welzijnsorganisaties in Noordoost Brabant, die moeten re-integreren, krijgen ook buiten de eigen organisatie de mogelijkheid om te kunnen re-integreren.

Door samen op te trekken en kansen bij elkaar optimaal te benutten, werken we aan een snellere re-integratie en behoud van medewerkers voor het vak, de sector en de regio. Hiermee tonen we in gezamenlijkheid goed werkgeverschap en werken we samen aan het terugdringen van langdurige of zelf blijvende uitval.

Aanpak

We brachten organisaties uit Noordoost-Brabant samen in een afgeschermd digitaal netwerk. Deze organisaties kunnen daar via een kandidaat-casus (geanonimiseerd) een oproep plaatsen voor een re-integratie plek bij een andere organisatie uit die regio. Men kan er eventueel ook geschikte re-integratieplekken aanbieden. Zo blijven organisaties met elkaar in gesprek over een passende match tussen kandidaat en werk(ervarings)plek, die bijdraagt aan een voorspoedige duurzame re-integratie in zorg en welzijn.

Resultaten

  • In mei 2024 is het “Regionaal Platform Re-integratie Noordoost Brabant’ live gegaan met 17 deelnemende organisaties
  • 25 HR-adviseurs met het aandachtsgebied Verzuim ontmoetten elkaar in april en mei tijdens een digitale introductiebijeenkomst van het digitale netwerk.

Vooruitblik

Deze pilot loopt tot eind 2024. Op basis activiteiten op het platform en het aantal matches wordt bepaald of dit een vervolg of uitbreiding krijgt.

Projectgroep

  • Ilja Kivits- Novadic - Kentron
  • Martine van Bakel - Vivent
  • Nienke Raaijmakers - Transvorm
  • Annie Louwers - Transvorm

Deelnemende organisaties

1. Vivent
2. Novadic-Kentron
3. Van Neynsel
4. Dichterbij
5. Bernhoven
6. Reinier van Arkel
7. BrabantZorg
8. Laverhof
9. Robert Coppes Stichting
10. Jeugdbescherming Brabant & Veilig Thuis Oost Brabant
11. Fonkelzorg
12. Koraal
13. Sint Anna Boxmeer
14. Annenborgh
15. Pantein
16. De Seizoenen
17. MEE De Meent