Noordoost
Project

Regionale loopbaanondersteuning

Artikelafbeelding
Terug naar Regio Noordoost

Beschrijving/doel

Uit het landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat in Noord-Brabant 12% van de medewerkers die uitstromen de sector verlaat en 4% de overstap maakt naar ZZP-schap. De grootste reden waarom medewerkers vertrekken is het gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Uit de uitkomsten blijkt ook dat betere communicatie en een luisterend oor vanuit direct leidinggevenden en het bieden van meer ontwikkel-/groeimogelijkheden het vertrek had kunnen voorkomen. We moeten ons gezamenlijk in blijven zetten op het zoveel mogelijk dichthouden van de achterdeur. Vanuit deze gedachte zijn we het project “regionaal werving- en mobiliteitsbureau” gestart.

Bekijk de praatplaat voor meer informatie.

Resultaten

• Vanuit het bestuurlijk netwerk Noordoost-Brabant is een herijking in gang gezet om te bepalen wat in de regio relevante sectoroverstijgende arbeidsmarktthema’s zijn binnen zorg en welzijn (december 2021)
• De keuze is gemaakt om gezamenlijk in te zetten op twee projecten: de arbeidsmarktcampagne en regionaal werving- en mobiliteitsbureau (september 2022)
• Het projectteam is ingesteld met een bestuurlijk ambassadeur (november 2022)

Vooruitblik

We werken toe naar een projectplan dat we presenteren tijdens het bestuurlijk netwerk van de regio Noordoost-Brabant op 6 maart 2023.

Projectgroep

  • Transvorm
  • Vughterstede
  • Brabantzorg
  • Dichterbij
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Vivent