Noordoost
Project

Arbeidsmarkt huisartsenzorg Noordoost

Artikelafbeelding

Beschrijving/doel

De vraag naar personeel is de afgelopen jaren enorm gestegen, ook in de huisartsenzorg. Zorggroepen, onderwijs, huisartsenpost en ziekenhuizen in de regio komen vier keer per jaar samen om dit probleem te bespreken. Er worden verschillende activiteiten ingezet om meer instroom te creëren en mensen die in de huisartsenzorg werken te behouden. Bijvoorbeeld combi-banen, BBL doktersassistent, snuffelstages, stagecoördinatoren, informatievoorziening naar huisartsen en sessies met het werkveld over de toekomst van de functie doktersassistent. Ook wordt er gekeken naar digitalisering en wat dat voor invloed heeft voor werken in onze sector.

Resultaten

 • Er is een toename in het aantal opleidingsplaatsen voor doktersassistenten
 • Stagecoördinatoren zijn actief in de regio
 • Er vond een Brabantbrede bestuurlijke bijeenkomst plaats. We werken onder andere op gebied van werving samen met de andere regio's in Brabant.

Vooruitblik

We blijven ons richten op de volgende ambities:

 • Instroom- en opleidingscapaciteit verhogen
 • Loopbaankeuze jongeren positief beïnvloeden
 • Opleidingsrendement verhogen
 • Opleidingsmogelijkheden vergroten
 • Een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat bieden

Projectgroep

 • HUMO voor huisartsen
 • Jeroen Bosch huisartsen
 • Beter in de Bommelerwaard
 • Huisartsenpost Oost-Brabant
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • KW1C
 • SBB
 • Transvorm